100 % klimatická neutralita

Klimaticky neutrálna spoločnosť

Od roku 2018 je ADLER jednou z prvých spoločností v oblasti lakov a náterov, ktoré sú stopercentne neutrálne z hľadiska klímy. Tento krok je súčasťou komplexnej stratégie udržateľnosti, ktorú ADLER dôsledne nasleduje už mnoho rokov. Spoločnosť ADLER znížila početnými opatreniami svoju uhlíkovú stopu na minimum. ADLER kompenzuje zvyšné emisie uznávanými certifikátmi o ochrane klímy. To umožňuje financovanie nových projektov na ochranu klímy, ktoré pomáhajú predchádzať CO2 a iným skleníkovým plynom, a tým chrániť klímu.

Kľúčový faktor - zníženie skleníkových plynov

Skleníkové plyny fungujú ako sklo skleníka. Umožňujú priechod slnečného svetla, ale zadržujú tepelné žiarenie, ktoré sa odráža od zemského povrchu v atmosfére. Výsledkom je globálne otepľovanie, ktoré sa v najhoršom prípade môže vyvinúť do klimatickej katastrofy.

Pre tento skleníkový efekt sú rozhodujúce prírodné i umelé faktory. Z faktorov vytvorených človekom je zvlášť dôležitý oxid uhličitý, ktorý je zodpovedný za 65 % globálneho otepľovania. Preto je zníženie CO2 obzvlášť dôležitým opatrením proti zmene klímy.

Redukcia CO2

Najdôležitejším krokom na ceste ku klimatickej neutralite je zníženie alebo zabránenie emisií CO2: využívaním elektriny z udržateľných zdrojov, ako je fotovoltika, veterná alebo vodná energia, prostredníctvom opatrení pre energetickú účinnosť a čistú mobilitu alebo prostredníctvom čistenia odpadového vzduchu. Až keď ďalšie zníženie už nebude technicky ani ekonomicky uskutočniteľné, má zmysel vyrovnať zostávajúce emisie kompenzáciou CO2.

Cesta ADLERu

ADLER nechal skontrolovať uhlíkovú stopu externými inštitúciami. Na približne 3 000 t je stopa v porovnaní s priemyselným odvetvím veľmi nízka, a to vďaka početným projektom na úsporu CO2:

  • Ekologická elektrina: Spoločnosť ADLER je 100 % zásobovaná elektrinou z obnoviteľných zdrojov.
  • Šetrenie energie: Prostredníctvom série opatrení, ako napr. LED osvetľovacia technika, tepelná rekuperácia, klimatizácia tepelnými čerpadlami a mnoho iných, bola spotreba energie v továrni ADLER výrazne znížená.
  • Obnoviteľné zdroje energie: Fotovoltické systémy v závode vo Schwaze produkujú približne 220 000 kWh čistej elektrickej energie ročne, čo zodpovedá spotrebe elektriny približne 50 priemerných rakúskych domácností.
  • Efektívna výroba: Vďaka inovatívnej modulárnej výrobnej metóde vyžaduje nová továreň na vodouriediteľné laky ADLER približne o 30 % menej energie ako bežné výrobné metódy.
  • Čisté ovzdušie: Od roku 2016 sa emisie rozpúšťadiel z výroby lakov znížili o viac ako 12 %.
  • Nízkoemisné laky: Podiel nízkoemisných vodouriediteľných lakov na celkovom objeme produkcie spoločnosti ADLER je už 65 %.
  • Čistý vozový park: ADLER používa iba vozidlá, ktoré spĺňajú emisné normy Euro 5 a Euro 6. V roku 2019 bol vozový park rozšírený o dve elektrické vozidlá a na jazdu v areáli spoločnosti sa používajú bicykle.
  • Ekologické trasy dodávok: Reorganizácia dodávok zákazníkom môže ročne ušetriť 12 t CO2. Kedykoľvek je to možné, na prepravu tovaru sa využíva železničná preprava.
  • Čistenie odpadových vôd a odpadového vzduchu: V centre pre ochranu životného prostredia a recykláciu v závode ADLER sú odpadové vody a odpadový vzduch z výrobných zariadení filtrované a čistené.

Spoločnosť ADLER kompenzuje zvyškové emisie, ktorým sa napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, uznávanými certifikátmi ochrany klímy pre dva projekty v Brazílii:

Projekt vodnej elektrárne Foz do Chapecó

V rámci projektu vodnej elektrárne Foz do Chapecó bola v prihraničnom regióne štátov Santa Catarina a Rio Grande do Sul postavená vodná elektráreň s nádržou. Ročne sa tu vyrobí takmer 4 milióny MWh nízkoemisnej elektriny.

Projekt ochrany lesa ADPML Portel-Pará REDD

Projekt ochrany lesov ADPML Portel-Pará REDD si dal za cieľ zabrániť nelegálnemu odlesňovaniu v severobrazílskom regióne Pará a podporovať trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Tým by sa malo dosiahnuť ušetrenie CO2 okolo 250 000 ton ročne.

Globálne myslenie: zmena klímy nepozná hranice štátov

Kompenzácia CO2 sa vykonáva nákupom certifikátov za každú tonu CO2. Tieto certifikáty financujú nové ďalšie projekty na ochranu klímy v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách. Hoci je počiatočná úroveň v rozvojových krajinách nízka, možno pri rovnakom úsilí dosiahnuť oveľa väčší efekt. Certifikáciu zabezpečuje nezávislá organizácia. Pozitívne vedľajšie účinky sú zvyšujúce sa environmentálne štandardy, ekonomické impulzy a nové pracovné miesta v rozvojových krajinách. Klíme nezáleží na tom, či sa CO2 zníži v Európe alebo v iných častiach sveta - hlavné je, že sa zníži. Vďaka výrazne nižším štandardom v oblasti ochrany životného prostredia, udržateľnej výroby energie atď., vďaka výrazne nižšej úrovni nákladov možno dosiahnuť oveľa viac, pokiaľ ide o úspory CO2 v rozvojových krajinách, ako napríklad v Európe.

ADLER je tak jednou z prvých spoločností v odbore, ktorá dobrovoľne kompenzuje svoje emisie v súlade s Kjótskym protokolom!

© adler-lacke.com