ADLER je tradičný tirolský rodinný podnik. Preto pre nás platia len tie štandardy, ktoré sme si sami stanovili. Dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť sú stavebnými kameňmi nášho úspechu. Ponúkame našim zákazníkom dobré rady, prvotriedne služby a spoľahlivú kvalitu výrobkov – deň za dňom.

Celkový počet zamestnancov

720

Zamestnanci vo vývojovej a aplikačnej technológii

120

Učňov v zaškolení

14

Celkový ročný obrat (vrátane distribučných centier)

160 mil. EUR

Export tvorí

70 %

Ročná produkcia

21 000 ton

Podiel výrobkov na báze vody

65 %

Exportné krajiny

Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Holandsko, Rumunsko, Francúzsko, Ukrajina, Grécko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko a Izrael

Projektom rozšírenia a modernizácie „Factory of the Future“ („Závod budúcnosti“) investuje ADLER do svojho materského závodu v meste Schwaz, ktoré zostane aj v budúcnosti jediným výrobným závodom spoločnosti ADLER. V prvej fáze výstaby bude vybudovaný moderný systém logistiky surovín s centrálnym, plne automatizovaným výškovým skladom a prepojený predbežným uvedením do prevádzky.

Investuje sa aj do decentralizovaných lokalít ADLER: Predajná organizácia ADLER Česko sa začiatkom roka 2023 presťahovala do novej pobočky v Brne a vo Viedni sa buduje priestranné servisné centrum. Rozšíria sa aj servisné centrá v Nemecku, aby sa zabezpečil rýchly a zákaznícky orientovaný servis.

Výskum a vývoj sa bude naďalej zameriavať na udržateľné a efektívne systémy povrhovej úpravy a funkčné inteligentné nátery.

Prvoradým cieľom spoločnosti ADLER je a zostáva stať sa číslom 1 v oblasti povrchovej úpravy v Európe. Základom tohto úspechu je tím kompetentných a motivovaných zamestnancov. Početné iniciatívy v oblasti zdravia a bezpečnosti, ako aj školenia a nové koncepcie pracovného času sú navrhnuté tak, aby sa spoločnosť ADLER stala „najlepším miestom na prácu“ pre svojich zamestnancov.

© adler-lacke.com