ADLER je tradičný tirolský rodinný podnik. Preto pre nás platia len tie štandardy, ktoré sme si sami stanovili. Dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť sú stavebnými kameňmi nášho úspechu. Ponúkame našim zákazníkom dobré rady, prvotriedne služby a spoľahlivú kvalitu výrobkov - deň za dňom.

Celkový počet zamestnancov

620

Zamestnanci vo vývojovej a aplikačnej technológii

110

Učňov v zaškolení

10

Celkový ročný obrat (vrátane distribučných centier)

cca 115 mil. EUR

Export tvorí

61 %

Ročná produkcia

17 800 ton

Podiel výrobkov na báze vody

65 %

Exportné krajiny

Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Poľsko, Česká republika, Čína, Slovensko, Rumunsko, Francúzsko, Rusko, Ukrajina, Grécko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Holandsko atď.

Vďaka svojej infraštruktúre a vyspelému zákazníckemu servisu je rakúsky „orol“ ADLER všade tam, kde nás zákazník potrebuje. Výroba a výskum však prebiehajú výsostne v rakúskom Schwazi pri Innsbrucku. Významnými míľnikmi bola výstavba novej fabriky na výrobu vodouriediteľných lakov, v ktorej od roku 2017 prebieha modulárna produkcia lakov na báze vody a uvedenie nášho inovatívneho logistického centra do prevádzky s plne automatickým skladom v roku 2018. V ďalšej fáze rozširovania budeme v Schwazi budovať novú logistiku surovín. To nám umožní vybaviť výzvy budúcnosti a investovať do ešte vyššej efektívnosti a kvality vo výrobnom procese. Systematicky rozširujeme naše aktivity na významných exportných trhoch, naposledy založením distribučnej spoločnosti ADLER Benelux v Holandsku. Zameriavame sa tiež na spoluprácu s medzinárodnými zákazníkmi v oknárskom a nábytkárskom priemysle - spoločnosť ADLER neustále rozprestiera svoje krídla do celého sveta.

© adler-lacke.com