ADLER je tradičný tirolský rodinný podnik. Preto pre nás platia len tie štandardy, ktoré sme si sami stanovili. Dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť sú stavebnými kameňmi nášho úspechu. Ponúkame našim zákazníkom dobré rady, prvotriedne služby a spoľahlivú kvalitu výrobkov - deň za dňom.

Celkový počet zamestnancov

620

Zamestnanci vo vývojovej a aplikačnej technológii

110

Učňov v zaškolení

8

Celkový ročný obrat (vrátane distribučných centier)

cca 119 mil. EUR

Export tvorí

64 %

Ročná produkcia

18 000 ton

Podiel výrobkov na báze vody

65 %

Exportné krajiny

Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Francúzsko, Rusko, Ukrajina, Grécko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Holandsko atď.

Slávnostné otvorenie najmodernejšej lakovne na báze vody v Európe a nášho nového logistického centra v roku 2019 boli míľnikmi v histórii spoločnosti ADLER. V nasledujúcich rokoch plánujeme zmodernizovať existujúcu výrobu produktov na báze vody a rozpúšťadiel a zaviesť novú logistiku surovín. Investujeme teda do ešte väčšej efektívnosti a kvality vo výrobnom procese.

Inovácie a trvalá udržateľnosť, najvyššia kvalita a optimálne služby sú kľúčom k tomu, aby sme mohli pokračovať v úspešnej ceste spoločnosti ADLER. V našom výskume a vývoji sa intenzívne zaoberáme novými technológiami, ako je excimerové lakovanie a digitálna tlač, ako aj výkonnými a ekologickými systémami povrchovej úpravy, pomocou ktorých podporujeme našich zákazníkov v ich práci pri dosahovaní dokonalého povrchu.

© adler-lacke.com