ADLER je tradičný tirolský rodinný podnik. Preto pre nás platia len tie štandardy, ktoré sme si sami stanovili. Dôraz na inovácie, povedomie o kvalite, služby a udržateľnosť sú stavebnými kameňmi nášho úspechu. Ponúkame našim zákazníkom dobré rady, prvotriedne služby a spoľahlivú kvalitu výrobkov – deň za dňom.

Celkový počet zamestnancov

670

Zamestnanci vo vývojovej a aplikačnej technológii

110

Učňov v zaškolení

9

Celkový ročný obrat (vrátane distribučných centier)

cca 151 mil. EUR

Export tvorí

68 %

Ročná produkcia

22 000 ton

Podiel výrobkov na báze vody

65 %

Exportné krajiny

Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Francúzsko, Rusko, Ukrajina, Grécko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Holandsko atď.

Dlhodobým cieľom spoločnosti ADLER je stať sa číslom 1 v oblasti povrchovej úpravy v Európe. Inovácia a udržateľnosť, najlepšia kvalita produktov a kompetentný osobný zákaznícky servis sú kľúčom k úspechu. Jedným z cieľov výskumu a vývoja je vývoj trvalo udržateľných a ekologických farieb a lakov pre udržateľný green sortiment ADLER. Okrem toho sa plánujú nové produkty pre inovatívne procesy povrchovej úpravy, ako je excimer alebo digitálna tlač, ako aj nové technológie protipožiarnych povrchových úprav.

V závode ADLER vo Schwazi začínajú prvé stavebné opatrenia pre veľký projekt rozšírenia a modernizácie „Factory of the Future“ („Závod budúcnosti“). V prvej fáze výstavby bude implementovaný nový, plne automatický systém logistiky surovín, ďalšie strednodobé stavebné opatrenia zahŕňajú rozšírenie výrobných kapacít.

Základom úspechu spoločnosti ADLER budú aj naďalej kompetentní a motivovaní zamestnanci v závode ADLER vo Schwazi, ako aj vo všetkých servisných strediskách a obchodných spoločnostiach. Tím ADLER sa bude v roku 2022 naďalej rozrastať a plánujú sa nové iniciatívy, napríklad v oblasti ďalšieho vzdelávania a zdravia pri práci.

© adler-lacke.com