... a pyšní na to, aké uplatnenie nachádzajú naše produkty vďaka kreativite, snahe o dosiahnutie dokonalosti a inováciam. Tu je výber našich referencií:

Úspešná hospodárska koncepcia spoločnosti ADLER je oddávna založená na princípe partnerských vzťahov. Pevné a dlhodobo rozvíjané vzťahy s našimi špecializovanými predajcami a so zákazníkmi z remeselnej a priemyselnej sféry umožnili nám i našim zákazníkom dosiahnuť tvalý rast.

Každý segment má pritom úplne špecifické požiadavky. Jedno však platí pre všetkých rovnako: sme čo najbližšie k našim zákazníkom. Túto zásadu chápeme geograficky i obsahovo. Nikto totiž nepozná prácu a potreby zákazníkov lepšie ako naši zamestnanci. Preto je spoločnosť ADLER zákazníkmi vnímaná ako partner ponúkajúci celistvé riešenia problémov a nie iba ako dodávateľ produktov a poskytovateľ služieb.

© adler-lacke.com