Udržateľnosť ako faktor úspechu

Udržateľné produkty otvárajú spracovateľom dreva klasickú obojstranne výhodnú situáciu, hovorí Dr. Albert Rössler, vedúci výskumu a vývoja rakúskeho výrobcu farieb ADLER: otvárajú nové obchodné príležitosti a súčasne umožňujú väčšiu bezpečnosť a efektivitu procesu spracovania. V našom rozhovore Dr. Rössler tiež hovoril o mnohých aspektoch udržateľnosti, výzvach v procese rozvoja a fascinujúcom koncepte obehového hospodárstva.
21. 7. 2021

Téma udržateľnosti je v súčasnej dobe veľmi diskutovaná. Do akej miery však môže byť lak skutočne udržateľný?

Udržateľnosť je nesmierne obšírna téma, ktorá siaha ďaleko za klasickú ochranu životného prostredia. Nakoniec udržateľné je všetko, čo nemá nepriaznivý vplyv na náš životný priestor, t.j. nemá škodlivý vplyv na životné prostredie, zdravie, klímu alebo dostupné zdroje. Pri našich produktoch to v praxi znamená: vysoký podiel prírodných a obnoviteľných surovín je rovnako udržateľný ako vyhýbanie sa toxickým látkam alebo látkam škodlivým pre životné prostredie. Okrem toho je tu bezpečnosť ri aplikácii, dobrá bilancia emisií alebo spotreba materiálu a energie. Environmentálny aspekt je teda dôležitý, ale existuje aj rad ďalších aspektov, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu z hľadiska udržateľnosti.

Ako dlho existujú udržateľné laky?

Udržateľné laky v zásade existovali ešte predtým, než vôbec prišiel termín udržateľnosť. V spoločnosti ADLER sme začali intenzívne pracovať na vodouriediteľných lakoch už v 70. rokoch - nízky obsah VOC je aj dnes zásadnou súčasťou každého udržateľného laku. Okrem toho sme z receptúr dávno odstránili prísady škodlivé pre životné prostredie a zdravie - t.j. ťažké kovy, karcinogénne alebo toxické látky. Dnes je väčšina našich lakov tiež bez syntetických nanomateriálov a zmäkčovadiel. Kým na začiatku bola pozornosť zameraná hlavne na problematiku životného prostredia v užšom zmysle, v posledných 10 alebo 15 rokoch sa čoraz viac presadzuje širšia perspektíva, ktorá zohľadňuje nielen samotný produkt, ale celý jeho životný cyklus - od surovín cez výrobu a spracovanie až po likvidáciu.

Osvedčenie o obehovom hospodárstve „Cradle to Cradle“ hrá pre ADLER dôležitú úlohu. Prečo?

Zjednodušene povedané, certifikáty na ochranu životného prostredia a udržateľnosť sú teraz často využívané a väčšina z nich má veľmi podobné požiadavky na produkt. Certifikácia „Cradle to Cradle“ ide však o krok ďalej a kontroluje celý produktový cyklus. Cieľom „Cradle to Cradle“ je, aby sa príslušný produkt vrátil späť do obehu na konci svojho životného cyklu. Odpad nie je odpadom, ale cenným zdrojom - táto myšlienka nás zaujala.

Ako prebieha proces vyvíjania nového udržateľného laku?

Líši sa to prípad od prípadu. Niekedy ďalej rozvíjame existujúcu receptúru smerom k udržateľnosti, napríklad výmenou fosílnych surovín za obnoviteľné suroviny. Niekedy prichádzajú určité požiadavky od zákazníka, ktoré chceme implementovať. Iné produkty sa naopak vyvíjajú od nuly, napríklad náš nový udržateľný lak na nábytok Bluefin Terra-Diamond. Potom je dôležité vybrať tie správne suroviny a vyvinúť optimálnu receptúru, ktorá v každom ohľade spĺňa naše požiadavky - koniec koncov, lak by nesmie byť „iba“ udržateľný, ale musí tiež splniť naše vysoké štandardy, pokiaľ ide o kvalitu a odolnosť, vlastnosti, spracovanie a vzhľad.

Okrem surovín hrá dôležitú úlohu pre udržateľné laky tiež energetická bilancia. Akým spôsobom?

Aj pokiaľ ide o energiu, musíte vziať do úvahy celý produktový cyklus: koľko energie sa spotrebuje na výrobu surovín, koľko sa použije na výrobu laku a aké sú spôsoby dodania? V spoločnosti ADLER používame iba elektrinu z udržateľných zdrojov a neustále optimalizujeme našu energetickú účinnosť - naším cieľom je znížiť našu celkovú spotrebu energie do roku 2025 o 5 %, a to napriek zvýšeniu objemu výroby. Ďalším dôležitým aspektom je energia spotrebovaná zákazníkom - pri nanášaní laku, sušení alebo brúsení. Každá kilowatthodina elektriny ušetrená v týchto procesoch sa oplatí dvakrát: na jednej strane v ekologickej rovnováhe, na druhej strane v peňaženke zákazníka. Klasická situácia obojstranne výhodná - chovám sa udržateľne a súčasne šetrím náklady na energiu.

Ako sa vyvíja trh s udržateľnými produktmi?

Už roky existuje jasný vzostupný trend, ale stále sa drží na relatívne nízkej úrovni. V našej stratégii udržateľnosti sme stanovili cieľ generovať 20 % nášho celkového predaja s udržateľnými výrobkami do roku 2025 - myslím, že je to úplne možné. Na jednej strane je stále viac koncových zákazníkov, ktorí požadujú ekologické, udržateľné alebo vegánske nielen potraviny alebo oblečenie, ale napríklad aj svoje vybavenie interiéru. Na druhej strane si spracovatelia čoraz viac uvedomujú, že pri používaní udržateľných produktov majú prospech sami: pretože vo svojej vlastnej spoločnosti dosahujú zdravšie a bezpečnejšie pracovné procesy, minimalizujú odpad a emisie a znižujú spotrebu energie. So správnymi produktmi ste navyše v rannej fáze pripravení na budúce prísnejšie právne predpisy a pracujete s kvalitnými produktmi. A napokon je to aj otázka postoja: všetci vieme, že máme spoločnú zodpovednosť za klímu a životné prostredie - túto zodpovednosť by sme mali mať tiež v našom pracovnom prostredí.

Stále existujú výhrady ohľadne kvality ekologických produktov. Sú oprávnené?

Pri vývoji ekologických produktov samozrejme došlo k určitým technickým problémom, to je však minulosť. Dnes, keď používate udržateľné produkty, nemusíte robiť žiadne kompromisy. Pokiaľ ide o kvalitu alebo spracovateľnosť, sú tieto laky úplne porovnateľné s bežnými. Naopak, spracovatelia často majú dokonca rozhodujúce výhody, pretože udržateľné produkty sú optimalizované z hľadiska odpadu a emisií alebo môžu byť spracované obzvlášť efektívne.

Spoločnosť ADLER nedávno predstavila produktovú líniu green. Prečo?

Teraz môžeme našim zákazníkom ponúknuť udržateľné riešenia povrchových úprav pre všetky oblasti - od oknárskych systémov až po laky na nábytok, od profesionálnych produktov až po výrobky pre domácich majstrov. Obrazne povedané: každý povrch v dome môže byť povrchovo upravený udržateľným ADLER produktom. Preto sme teraz tieto produkty spojili do green línie. Za týmto účelom sme podrobili každý jednotlivý produkt komplexnej internej certifikácii založenej na objektívnych kritériách, ktoré sú úplne rovnocenné s kritériami bežných environmentálnych značiek. Iba výrobky, ktoré dosahujú najvyšší štandard v kategórii životné prostredie, zdravie & bezpečnosť a životnosť, sa dostávajú do green sortimentu. Každý green produkt má svoj vlastný list udržateľnosti, v ktorom je transparentne zdokumentovaný výsledok tejto certifikácie. To znamená: naši zákazníci dostávajú od spoločnosti ADLER testovanú kvalitu, na ktorú sú zvyknutí aj v oblasti ochrany životného prostredia.

Aký vývoj očakávate v oblasti udržateľných lakov v niekoľkých najbližších rokoch?

Očakávam veľa vzrušujúcich zmien v oblasti surovín, a to nielen z hľadiska udržateľnosti - kľúčové slovo obnoviteľné suroviny -, ale aj z hľadiska funkčnosti. Druhou ústrednou témou je energetický sektor, aj tu vidím veľký potenciál. Bude čoraz dôležitejšie, aby jednotlivé priemyselné odvetvia úzko spolupracovali. V minulosti sa už v spoločnosti ADLER objavilo mnoho dôležitých inovácií zo spoločných projektov so zákazníkmi, s výrobcami surovín alebo systémov a samozrejme s vedeckými inštitúciami. Takéto inovačné workshopy budú v budúcnosti čoraz dôležitejšie.

Rozhovor v neskrátenej verzii

Plnú verziu rozhovoru v pôvodnom jazyku (nemčine) si môžete stiahnuť tu.

ADLER - V našich žilách prúdi farba

So 630 zamestnancami je ADLER popredným rakúskym výrobcom farieb, lakov a prostriedkov na ochranu dreva. Spoločnosť založenú v roku 1934 Johannom Berghoferom, ktorá je dodnes rodinným podnikom, riadi v tretej generácii Andrea Berghoferová. Takmer 21 000 ton farby každoročne opúšťa továreň vo Schwazi a dostáva sa k zákazníkom vo viac ako 30 krajinách po celom svete. ADLER má distribučné spoločnosti v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Holandsku, Švajčiarsku, Českej republike a na Slovensku; jediným výrobným miestom je ADLER-Werk Lackfabrik vo Schwazi/Tirolsku (AT). ADLER je prvou spoločnosťou vo svojom odbore, ktorá je od roku 2018 100 % klimaticky neutrálna. Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

© adler-lacke.com