Tu nájdete informácie podľa § 5 Zákona o elektronickom obchodovaní.

Spoločnosť zodpovedná za obsah a vlastniaca práva ku grafickému obsahu a autorské práva:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstr. 22 | A-6130 Schwaz
Tel.: +43 5242 6922 | Fax: +43 5242 6922-999
E-Mail: info@adler-lacke.com

  • DIČ: ATU 33099303
  • Zápis v obchodnom registri: 21399 w
  • Obchodný register: Krajský súd Innsbruck
  • Členstvo v komore: chemický priemysel
  • Odborné predpisy
  • Komplementár: ADLER -Werk Beteiligungsgesellschaft mbH 
    (sídlo: Schwaz; OR: 43766 m; Zapísaný v OR: KS Innsbruck)

 

© adler-lacke.com