3 piliere udržateľnosti v spoločnosti ADLER

V spoločnosti ADLER udržateľnosť nezahŕňa len ochranu životného prostredia, ale je vnímaná skôr ako holistický koncept a súčasť spoločnosti. Ide o rovnováhu medzi životným prostredím, hospodárstvom a ľuďmi. Všetky tri aspekty musia byť rovnako hodnotené a zohľadňované, aby sme nielen my dnes, ale aj naše deti a vnuci mohli viesť bezpečný život.

Ekológia zaisťuje šetrné využívanie zdrojov. To zohráva v ADLER kľúčovú úlohu ako pri výrobe vysokokvalitných produktov, tak pri zostavovaní a vývoji sortimentu. Naším deklarovaným cieľom je chrániť životné prostredie a zdroje, konať inovatívne a ponúkať stále širší rad produktov šetrných k životnému prostrediu.

Čo sa týka ekonomickosti, všetko úsilie spoločnosti ADLER v oblasti udržateľného hospodárenia je v tomto ohľade jednotné. V našom závode nejde o dosiahnutie maximálneho zisku v krátkodobom horizonte, ale o dosiahnutie dlhodobej stability, čestné jednanie so všetkými zainteresovanými stranami a vytváranie bezpečných a dobrých pracovných miest.

Sociálnosť pre nás znamená vytvárať dlhodobú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov, zamestnancov a spoločnosť. Našou motiváciou je ponúkať našim zamestnancom tie najlepšie rámcové podmienky a možnosti vzdelávania a byť ich zamestnávateľom prvej voľby.

© ADLER

Andrea Berghoferová o udržateľnosti

„O udržateľnosti iba nehovoríme, ale tiež žijeme touto zodpovednosťou: deň za dňom a celým svojím srdcom.“

Zodpovednosťou žijeme

Ochota prevziať zodpovednosť tvorí základ nášho udržateľného konania vo všetkých podnikových procesoch. Chceme sa správať k Zemi zodpovedne a prevziať zodpovednosť aj voči spoločnosti (CSR – Corporate Social Responsibility), aby aj budúce generácie našli svet, v ktorom stojí za to žiť. Ako popredný rakúsky výrobca farieb a lakov preberáme zodpovednosť:

Touto zodpovednosťou žijeme každý deň. Zaviedli sme už mnoho opatrení, ale to nestačí: stanovili sme si práve toľko ambicióznych cieľov, aby sme mohli pracovať ešte šetrnejšie a zodpovednejšie k životnému prostrediu.

Ciele udržateľného rozvoja

Naša filozofia udržateľnosti je založená na Cieľoch udržateľného rozvoja (SDG) Organizácie Spojených národov (OSN). OSN v ňom definovala 17 cieľov pre udržateľný rozvoj a vniesla podnet k opatreniam v rôznych oblastiach udržateľnosti.

Vo viacstupňovom procese hodnotenia ADLER identifikoval 7 z týchto cieľov ako tie hlavné, kde môžeme dosiahnuť najväčšie zmeny.

  • Kvalita zdravia a života (3) našich zamestnancov a používateľov našich produktov má najvyššiu prioritu. Na dosiahnutie tohto cieľa prispievajú rôzne opatrenia v oblasti starostlivosti o zdravie, ochrany zamestnancov, bezpečnosti prevádzky a tiež bezpečnosti výrobkov a ich použitia.

  • Kvalitné vzdelanie (4) pre nás znamená rozsiahle a priebežné ďalšie vzdelávanie a rozvoj našich zamestnancov vo všetkých oblastiach a kvalifikačných úrovniach. To siaha od kariéry s výučbou ADLER po školenie kvalifikovaných pracovníkov a individuálne ďalšie vzdelávanie. Nevyhnutnou súčasťou tohto SDG je ale aj školenie a ďalšie vzdelávanie našich spracovateľov v rámci ADLER Akadémie.

  • Dôstojná práca a ekonomický rast (8): Prostredníctvom rešpektujúcej spolupráce založenej na férovosti, uznaní a osobnej zodpovednosti a našej snahe o udržateľný ekonomický rast a finančnú nezávislosť môžeme dlhodobo vytvárať a udržiavať vysokokvalitné pracovné miesta. Tento cieľ chceme dosiahnuť aj v procese nákupu prostredníctvom vhodných partnerstiev, hodnotení dodávateľov a nákupných podmienok. Dodržiavanie zásad a integrita sú pre ADLER veľmi dôležité.

  • Pre ADLER znamenajú priemysel, inovácie a infraštruktúra (9) neustály ďalší vývoj našich produktov a systémov a vedúce postavenie na trhu s inováciami v najrôznejších oblastiach. Štruktúrované a trvalé riadenie inovácií a schémy podnikových návrhov zahŕňajúce všetkých zamestnancov sú základnými prvkami stratégie ADLER.

  • Zodpovedná spotreba a výroba (12) je cieľ, na ktorom neustále pracujeme prostredníctvom viacerých opatrení v rôznych oblastiach: prostredníctvom opatrení na úsporu energie, čistenie odpadových vôd a odpadového vzduchu v našej výrobe, nášho úsilia v oblasti riadenia recyklácie vo vzťahu k nášmu sortimentu produktov alebo používaniu recyklačných nádob a partnerstvo v oblasti likvidácie v obalovom sektore.

  • Zaviazali sme sa k ochrane klímy (13), zodpovednému využívaniu zdrojov a neustálemu zlepšovaniu našej ekologickej stopy. Prostredníctvom výrobných procesov šetrných k životnému prostrediu prispievame k znižovaniu odpadov a emisií. Neustále rozvíjame naše portfólio produktov šetrných k životnému prostrediu s nízkymi emisiami.

  • Sme presvedčení, že úspešní môžeme byť iba s dlhodobými partnerstvami (17). Preto udržujeme širokú škálu partnerstiev vo vzdelávacom a sociálnom sektore, s asociáciami a s dodávateľmi v procese nákupu. Udržujeme tiež dlhodobé partnerstvá a intenzívnu spoluprácu s našimi zákazníkmi.

Zodpovednosť za

našich zamestnancov

Dozvedieť sa viac

Zodpovednosť za

Zem & životné prostredie

Dozvedieť sa viac

Zodpovednosť za

región a spoločnosť

Dozvedieť sa viac

Udržateľné produkty

z ADLER green sortimentu

Dozvedieť sa viac

Ciele udržateľného rozvoja

základ našej filozofie udržateľnosti

Dozvedieť sa viac

© adler-lacke.com