Udržateľnosť, ekológia a sociálnosť: ADLER oslavuje s UN Global Compact

UN Global Compact je dobrovoľná celosvetová sieť približne 12 000 spoločností, ktorej cieľom je rozvíjať a podporovať podnikanie a zdieľanie nových skúseností v oblasti ľudských práv, práce a životného prostredia. Od roku 2017 je ADLER tiež súčasťou tejto iniciatívy, ktorá má 24. októbra, v deň OSN, svoj významný deň.
23. 10. 2020

Udržateľné hodnoty

Udržateľnosť je veľmi široký pojem s mnohými čiastkovými aspektmi. O to dôležitejšie je, aby sa inštitúcie a spoločnosti z celého sveta dohodli na spoločnom menovateli a spojili sa - Global Compact plní túto funkciu,“ vysvetľuje Dr. Albert Rössler, vedúci výskumu a vývoja v spoločnosti ADLER. Zohral vedúcu úlohu pri vývoji stratégie udržateľnosti popredného rakúskeho výrobcu farieb, ktorá vychádza z cieľov trvalo udržateľného rozvoja Global Compact. Tieto ciele udržateľnosti zahŕňajú nielen ekologické, ale aj sociálne a ekonomické aspekty: vzdelávanie a zdravie sú ich súčasťou, rovnako ako zodpovedná spotreba a inovácie. Udržateľnosť nie je len o ochrane životného prostredia a klímy, ale celkovo o vytváraní trvalých hodnôt v zodpovednosti za Zem a jej obyvateľov,"  zdôrazňuje Rössler. Ekologická stopa: Témy a projekty, ktoré ADLER rieši v oblasti udržateľnosti, sú svojím spôsobom rôznorodé. Stále viac produktov línie ADLER - od prémiovej farby na steny Aviva Terra-Naturweiß, až po povrchovú úpravu Aquawood Natureffekt - je všetko vyrábané s vysokým podielom obnoviteľných surovín. Potom je tu dôležitá téma energetickej efektívnosti: V spoločnosti ADLER nie je pre nás dôležité vyrábať len s čo najmenšou ekologickou stopou. Chceme tiež podporovať našich zákazníkov inovatívnymi produktmi, ktoré umožňujú efektívne výrobné procesy, hovorí Rössler.

Spoločenská zodpovednosť

Udržateľnosť v ADLERi však ide ešte ďalej: partnerstvo so školami a univerzitami vytvárajú pridanú hodnotu pre spoločnosť, rovnako ako početné sociálne projekty, ktoré ADLER v Tirolsku podporuje. Vďaka dlhodobému záväzku, že jediným výrobným miestom bude ústredie spoločnosti vo Schwazi, je ADLER dôležitým faktorom pre udržateľný ekonomický rozvoj v regióne. A vďaka vysokým štandardom vo vzdelávaní a školeniach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zaručuje spoločnosť ADLER vysokokvalitné a stabilné pracovné miesta. Ako rodinná spoločnosť sme boli vždy zvyknutí prevziať zodpovednosť: za našich zamestnancov, za náš región, za životné prostredie, vysvetľuje výkonná riaditeľka Andrea Berghoferová. Preto sme hrdí na to, že sme súčasťou globálnej siete UN Global Compact a podporujeme jej ciele pre udržateľnú budúcnosť.

ADLER  V našich žilách prúdi farba

So 630 zamestnancami je ADLER popredným rakúskym výrobcom farieb, lakov a prostriedkov na ochranu dreva. Spoločnosť založenú v roku 1934 Johannom Berghoferom, dodnes rodinný podnik, riadi v tretej generácii Andrea Berghoferová. Takmer 18 000 ton farby každoročne opúšťa továreň vo Schwaze a dostáva sa k zákazníkom vo viac ako 25 krajinách po celom svete. ADLER má distribučné spoločnosti v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Holandsku, Švajčiarsku, Českej republike a na Slovensku; jediným výrobným miestom je ADLER-Werk Lackfabrik vo Schwazi/Tirolsku (AT). ADLER je prvou spoločnosťou vo svojom odbore, ktorá je od roku 2018 100 % klimaticky neutrálna. Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

© adler-lacke.com