V našich žilách prúdi zelená farba

ADLER green - zelená značka udržateľnosti

V žilách nám prúdi farba: s touto filozofiou sa spoločnosť ADLER stala popredným rakúskym výrobcom lakov, farieb a ochranných prostriedkov na drevo. Žilami nám tiež preteká veľa zelenej farby, pretože ochrana životného prostredia bola v spoločnosti ADLER vždy najvyššou prioritou. ADLER znamená udržateľné podnikanie so zodpovednosťou za budúce generácie. Pomocou ekologických výrobných metód, sledovateľných dodávateľských reťazcov a spracovania obnoviteľných surovín sa šetria zdroje. ADLER prostredníctvom energeticky efektívnej práce významne prispieva k ochrane klímy. Emisie, ktorým sa nedá vyhnúť napriek intenzívnemu úsiliu, sú vyrovnávané kompenzáciou CO₂. ADLER je jednou z prvých spoločností vo svojom odbore, ktorá vyrába 100 % klimaticky neutrálne.

→ aktívne prispievanie k ochrane podnebia
→ 100 % CO₂-neutrálna výroba
→ nižšia spotreba zdrojov
→ nákup surovín hlavne z Európy
→ vysoký podiel obnoviteľných surovín
→ podpora biodiverzity
→ výrobky s nízkymi emisiami, najmä na báze vody
→ zdravšie životné prostredie so zníženým obsahom znečisťujúcich látok
→ vysokokvalitný výkon a bezpečnosť produktu

 

Produkty so značkou green

Počas mnohých rokov sa ADLER právom považuje za priekopníka v oblasti výroby lakov šetrných k životnému prostrediu. Toto výrazné povedomie o životnom prostredí vytvára základ pre komplexnú filozofiu udržateľnosti, ktorú dnes zakotvujeme ako kľúčový prvok v našej podnikovej stratégii. Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, udržateľná spotreba a výroba, opatrenia na ochranu klímy a zdravie a blaho ľudí sú pre naše udržateľné výrobky obzvlášť dôležité.

Produkty so zelenou značkou green sú starostlivo preverené laboratóriom ADLER na základe rôznych kritérií a hodnotené podľa prísnych smerníc. Normy, ktoré ADLER uplatňuje na svoje vlastné výrobky, sú niekedy prísnejšie ako normy známych environmentálnych značiek. Všetky výrobky označené zelenou značkou sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť a životnosť. Iba výrobky, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené zelenou značkou udržateľnosti. Ísť na produkty!

Naše kritériá hodnotenia

životné prostredie

Aký dopad na životné prostredie majú produkty ADLER?

→ podiel obnoviteľných surovín
→ obsah VOC
→ potenciál globálneho otepľovania alebo ekologická stopa
→ bez pridania aromatických látok a ťažkých kovov, bez environmentálne nebezpečných látok

zdravie & bezpečnosť

Ako ovplyvňujú produkty ADLER ľudské zdravie počas a po použití?

→ bez pridania karcinogénnych alebo alergénnych látok
→ bez pridania syntetických nanomateriálov
→ bez plastifikátorov (ftaláty)
→ žiadne suroviny, ktoré by mohli poškodiť orgány
→ žiadne senzibilizujúce alebo kožu leptajúce suroviny
→ vplyv na zdravie prostredníctvom zníženia miery znečistenia životného prostredia

životnosť

Ako ovplyvňuje povrchová úprava životnosť ošetrených povrchov?

→ životnosť a elasticita
→ odolnosť voči poveternostným vplyvom, svetlu, chemickým a/alebo mechanickým vplyvom
→ stabilita farieb a náteru
→ starostlivosť, oder za mokra a opraviteľnosť
→ výdatnosť alebo krycia schopnosť
→ použiteľnosť a efektívnosť spracovania

 

viac o téme

Ísť na produkty

Objavte green sortiment

Viac informácií

UN Global Compact

Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja - základ našej filozofie udržateľnosti

Dozvedieť sa viac

Cradle to Cradle 

Vyrábajte produkty tak, aby sa od začiatku myslelo aj na ich koniec.

Dozvedieť sa viac
© Markus Schietsch Architekten / Andreas Buschmann

Žijeme zodpovednosťou...

...deň za dňom a celým srdcom.

Dozvedieť sa viac

© adler-lacke.com