Od kolísky po kolísku: princíp Cradle to Cradle nasleduje myšlienku o uvažovaní v úplných cykloch výrobkov hneď od začiatku, takže sa vôbec nevytvára odpad. Produkty by sa mali vyrábať takým spôsobom, aby sa ich koniec bral do úvahy hneď na začiatku. Všetok použitý materiál je možné po skončení životnosti výrobku znovu použiť alebo kompostovať bez škodlivých zvyškov.

KONCEPT CRADLE TO CRADLE®

Všetky produkty sú navrhnuté podľa princípu potenciálne nekonečnej cirkulárnej ekonomiky. Keď výrobok dosiahne koniec svojho životného cyklu, vráti sa do prírodného alebo technického cyklu kompostovaním alebo recykláciou. Týmto spôsobom sa zmenšuje množstvo odpadu a šetria sa cenné zdroje.

Cieľom koncepcie, a teda aj spoločnosti ADLER, je zabezpečiť, aby výroba a vyhotovenie mali pozitívny vplyv na spoločnosť, ekonomiku a našu planétu.

CERTIFIKOVANÉ PRODUKTY ADLER

Nasledujúce produkty ADLER doteraz získali medzinárodne platný certifikát Cradle to Cradle®: 

 

 

C2C-LAB: VZDELÁVACIE CENTRUM, NGO-KANCELÁRIA, REALLABOR
C2C LAB je prvá komplexná renovácia budov na svete podľa kritérií Cradle to Cradle, ktorá ju robí hmatateľnou z hľadiska obsahu aj praktickosti. C2C LAB predstavuje nové perspektívy využívania zdrojov a obnoviteľnej energie. Ako partner pre renováciu podporuje ADLER laboratórium C2C ​​udržateľnou povrchovou úpravou s certifikátom C2C.

© adler-lacke.com