Od kolísky po kolísku: princíp Cradle to Cradle nasleduje myšlienku o uvažovaní v úplných cykloch výrobkov hneď od začiatku, takže sa vôbec nevytvára odpad. Produkty by sa mali vyrábať takým spôsobom, aby sa ich koniec bral do úvahy hneď na začiatku. Všetok použitý materiál je možné po skončení životnosti výrobku znovu použiť alebo kompostovať bez škodlivých zvyškov. Suroviny potom vlastne cirkulujú v nekonečnom výrobnom cykle, kde neexistuje odpad – je tu viditeľná inšpirácia prírodou.

KONCEPT CRADLE TO CRADLE®

Všetky produkty sú navrhnuté podľa princípu potenciálne nekonečného obehového hospodárstva. Keď výrobok dosiahne koniec svojho životného cyklu, vráti sa do prírodného alebo technického cyklu kompostovaním alebo recykláciou. Týmto spôsobom sa zmenšuje množstvo odpadu a šetria sa cenné zdroje.

Cieľom koncepcie, a teda aj spoločnosti ADLER, je zabezpečiť, aby výroba a vyhotovenie mali pozitívny vplyv na spoločnosť, ekonomiku a našu planétu.

Obehové hospodárstvo vidí produkt naopak ako súčasť stáleho cyklu. Cieľom je zdieľať, prenajímať, znovu používať, opravovať, renovovať a recyklovať materiály a produkty tak dlho, ako je to možné, aby sa predĺžila životnosť výrobkov a materiálov.

Na konci životného cyklu produktu sa zdroje nezničia, ale vrátia sa do cyklu. Využívanie zdrojov a vznik odpadu sú čo najviac minimalizované.

Tento koncept cirkulárnej ekonomiky alebo „Cradle to Cradle“ bol vyvinutý koncom 90. rokov minulého storočia nemeckým chemikom Michaelom Braungartom a americkým architektom Williamom McDonoughom.

Pre ADLER to znamená prístup založený na princípe redukcie, opätovného použitia, recyklácie. Podrobne sa pozrieme na celý proces tvorby a recyklácie produktu: od spracovania obnoviteľných surovín cez výrobu s využitím procesov šetrných k životnému prostrediu a šetriacich zdroje až po recyklovateľnosť.

© ADLER

Dr. Albert Rössler o cirkulárnej ekonomike

„Odpad je recyklovateľný, to je naše motto. V praxi to znamená, že napríklad vyradený kus nábytku alebo drevený komponent neskončí v smetiaku, ale je recyklovaný podľa princípu kaskádového využitia – napríklad up-cyklovaním farby alebo iných drevených materiálov až na izolačný materiál“.

Cradle to Cradle®: ADLER vsádza na zlatý štandard trvalej udržateľnosti

Existuje mnoho environmentálnych značiek a certifikátov udržateľnosti – ale len máloktoré sú také komplexné a vysoko kvalitné ako „Cradle to Cradle“, pečať kvality pre inovatívne obehové hospodárstvo. Nie je teda žiadnym prekvapením, že spoločnosť ADLER, priekopník v oblasti farieb a lakov šetrných k životnému prostrediu, nastavila latku na najvyššiu úroveň a urobila z „Cradle to Cradle“ (C2C) merítko pre svoj udržateľný sortiment.

Certifikát potvrdzuje používanie environmentálne bezpečných, zdravých a recyklovateľných materiálov, využívanie slnečnej energie alebo iných obnoviteľných foriem energie, zodpovedné využívanie vody a stratégie spoločenskej zodpovednosti. Vďaka tomu je naše úsilie o udržateľnosť transparentné a zrozumiteľné pre našich zákazníkov.

ADLER už má pestrú škálu produktov s certifikátom Cradle to Cradle®: 

 

 

© adler-lacke.com