Zaoberáme sa aktívnou ochranou životného prostredia vo všetkých oblastiach našej práce. Prostredníctvom výrobných procesov šetrných k životnému prostrediu prispievame k znižovaniu odpadov a emisií. Pokračujeme v rozvoji portfólia produktov šetrných k životnému prostrediu.

Naša filozofia

Zaviazali sme sa k udržateľnému podnikaniu so zodpovednosťou za budúce generácie. K aktívnej ochrane životného prostredia prispievame ekologickými výrobnými procesmi a dôsledným nakladaním s odpadom. Spracovávame obnoviteľné suroviny a venujeme pozornosť vysledovateľným dodávateľským reťazcom. Prispievame k ochrane klímy tým, že pracujeme energeticky efektívnym spôsobom a predchádzame emisiám. Vyrovnávame emisie, ktorým sa nedá vyhnúť napriek intenzívnemu úsiliu, prostredníctvom efektívnej kompenzácie CO2. Našim zákazníkom ponúkame rozsiahlu škálu zdravotne nezávadných produktov priateľských k životnému prostrediu.

Čo sme už dosiahli:

 • Klimatická neutralita: Závod spoločnosti ADLER vo Schwazi je od januára 2018 stopercentne neutrálny z hľadiska klímy.
 • Elektrina šetrná k životnému prostrediu: Elektráreň ADLER je 100% zásobovaná elektrinou z obnoviteľných a CO2 neutrálnych zdrojov.
 • Úspora energie: Prostredníctvom mnohých opatrení - LED svetelná technika, nový spôsob kúrenia, klimatizácia cez telepelné čerpadlá a oveľa viac - sme znížili energetickú náročnosť továrne ADLER.
 • Efektívna výroba: Vďaka inovatívnej modulárnej výrobnej metóde v porovnaní s bežnými výrobnými metódami v našej novej továrni na laky na báze vody šetríme asi 30 % energie.
 • Čisté ovzdušie: Od roku 2016 sme znížili emisie rozpúšťadiel z výroby lakov o viac ako 12 %.
 • Nízkoemisné náterové systémy: Zvýšili sme podiel náterov na vodnej báze s nízkymi emisiami na 65 % celkového objemu výroby.
 • Trvalo udržateľné výrobky: Mnoho výrobkov ADLER, ktoré sú vyrobené na základe obnoviteľných surovín, získalo vysokokvalitné certifikáty trvalej udržateľnosti, ako napríklad rakúska environmentálna značka alebo označenie „Cradle to Cradle“.
 • Vratné nádoby: Zhruba 25% našej celkovej produkcie dodávame v opakovane použiteľných kontajneroch, čím sa šetrí asi 100 ton plastu.
 • Čistý vozový park: V našom vozovom parku jazdia iba vozidlá, ktoré spĺňajú emisné normy Euro 5 a Euro 6. V roku 2019 sme do nášho vozového parku pridali dve elektrické vozidlá a na prepravovanie sa v areáli závodu používame bicykle.
 • Trasy dodávok ohľaduplné k životnému prostrediu: Od roku 2019 šetríme 12 t CO2 ročne vďaka reorganizácii našich dodávok zákazníkom. Pokiaľ je to možné, využívame na prepravu tovaru železnicu.

Obnoviteľná energia

Naše fotovoltaické systémy v areáli továrne vyprodukujú približne 220 000 kWh čistej elektriny ročne, čo zodpovedá spotrebe elektrickej energie asi 50 priemerných rakúskych domácností.

Čo ešte chceme urobiť:

 • Efektívne využitie energie: Do roku 2025 chceme znížiť našu celkovú spotrebu energie o 5 % alebo menej ako 0,21 kW/h na kg laku. Za týmto účelom okrem iného zmodernizujeme svetelné a ventilačné systémy.
 • Čistá elektrina: S ďalšími fotovoltaickými panelmi chceme do roku 2025 ďalej zvýšiť podiel elektriny, ktorú sami vyrábame.
 • Trvalo udržateľný sortiment: Do roku 2025 ponúkneme výrobky s certifikátom Cradle to Cradle založené na obnoviteľných surovinách pre všetky oblasti použitia, od nábytku a povrchových úprav okien až po výrobky na ochranu dreva.
 • Ekologické výrobky: Do roku 2025 chceme ďalej rozširovať našu škálu ekologických značiek šetrných k životnému prostrediu a zvyšovať jej podiel na predaji na 20 % z celkového predaja.

© adler-lacke.com