Naša filozofia

Ako nezávislý rodinný podnik udržujeme spoľahlivé partnerstvo s podnikmi a spoločnosťou v našom regióne i mimo neho. Zaväzujeme sa k tomu, že sídlo firmy aj miesto výroby bude vždy vo Schwazi. Podporujeme tirolský trh práce zaistením existujúcich a vytváraním nových pracovných miest. Úzko spolupracujeme s vzdelávacími a výskumnými inštitúciami a podporujeme regionálne podniky prostredníctvom nášho nákupného a investičného správania. Podporujeme vybrané projekty a inštitúcie zo sociálneho a športového sektoru a venujeme sa sociálnym otázkam.

Čo sme už dosiahli:

 • Zodpovedné partnerstvo: Ako člen iniciatívy Responsible Care a siete OSN Global Compact
  sme sa zaviazali k udržateľnému podnikaniu.
 • Nové pracovné miesta: Od roku 2010 sme v Tirolsku vytvorili 120 vysokokvalitných nových pracovných miest.
 • Vzdelávanie učňov: Už viac ako 75 rokov pravidelne vzdelávame učňov a od roku 2011 nosíme pečať kvality „Vynikajúci tirolské vzdelávanie učňov“, ktorá je pravidelne kontrolovaná a obnovovaná.
 • Regionálna spolupráca: V rámci novej budovy továrne na laky na vodnej báze ADLER a nášho logistického centra sme zadali zákazky v hodnote okolo 35 miliónov eur spoločnostiam v regióne.
 • Sociálna podpora: Podporujeme početné sociálne projekty, združenia a iniciatívy, ako je hospicová komunita, Detská dedina SOS, Licht ins Dunkel, Lebenshilfe alebo dobrovoľní hasiči.
 • Pracovná orientácia: V spolupráci s rôznymi sociálnymi inštitúciami ponúkame pracovnú orientáciu a školenia pre ľudí so zdravotným postihnutím.
 • Rýchla pomoc: Pravidelne poskytujeme podporu v prípade akútnych núdzových situácií v regióne, naposledy darovaním v roku 2019.
 • Spolupráca vo vzdelávaní: Podporujeme mnoho technických stredných škôl, univerzít a vysokých škôl technického zamerania v strednej Európe prostredníctvom našich odborných znalostí, sponzorovaním a darmi materiálneho vybavenia, ako aj výmenou know-how.
 • Financovanie vedy: Od roku 2019 financujeme nadáciu pre chemické inžinierstvo na univerzite v Innsbrucku.
 • Mladí vedci: Od roku 2010 sme umožnili viac ako 40 študentom absolvovať stáž v laboratóriách ADLER a podporili sme ich pri príprave záverečných, bakalárskych alebo diplomových prác a pri výskumných projektoch.
 • Šport a podpora zdravia: Ako dlhoročný partner niekoľkých športových klubov vrátane hádzanárov a futbalistov vo Schwazi prispievame k podpore športu a zdravia vo vrcholovom športe aj v mládežníckom sektore.

 

Čo ešte chceme urobiť:

 • Vzdelávanie učňov: Do roku 2025 chceme v Tirolsku zaškoliť ďalších 15 učňov.
 • Mladí kvalifikovaní pracovníci: Do roku 2025 vytvoríme v ADLERi ďalších 10 miest pre stáže a semestre s praxou.
 • Regionálna spolupráca: V rámci nášho investičného programu chceme do roku 2025 ďalej rozširovať našu spoluprácu s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb z nášho regiónu.
 • Bezpečnosť: V našich stavebných opatreniach majú najvyššiu prioritu bezpečnostné, protipožiarne a protipovodňové opatrenia - ďaleko nad zákonné požiadavky.
 • Sociálna podpora: Do roku 2025 budeme pokračovať v rozširovaní našich partnerstiev v sociálnom a vzdelávacom sektore.

© adler-lacke.com