Sme spoľahlivým partnerom. Preto kladieme veľký dôraz na najvyššie bezpečnostné štandardy a ochranu životného prostredia. Bezpečnosť výrobkov pre nás znamená zaručenie bezpečnej manipulácie s našimi výrobkami, bezproblémové spracovanie a správne skladovanie.

Dôležité sú nasledujúce procesy:

  • Na začiatku je vždy príjem surovín. Preto zohráva dôležitú úlohu pri výbere vhodných surovín náš tím pre bezpečnosť výrobkov. Každá nová surovina je testovaná zložitými postupmi. Základom je súčasné know-how a desiatky rokov skúseností zároveň. Suroviny, ktoré by mohli byť škodlivé pre spracovateľov, sa všeobecne nepoužívajú. Náš štandard výrazne prevyšuje zákonné požiadavky a predpisy.
  • Už pri vývoji nových produktov je kladený dôraz na ich udržateľnosť, jednoduché spracovanie a bezpečnosť pri používaní. Rozsiahle testovanie v laboratóriu ADLER a neustále sledovanie kvality zaručujú tú najlepšiu a stálu kvalitu produktov. Prísne predpisy zaisťujú, že sú dodržiavané aj príslušné chemické zákony v rôznych krajinách, v ktorých ADLER pôsobí.
  • V oblasti nakladania s nebezpečnými látkami a environmentálneho manažmentu sa všetci stretávame s rastúcim počtom zákonných povinností a požiadaviek. Tie slúžia na zaistenie bezpečnosti pri práci a na ochranu životného prostredia. ADLER sa rozsiahlo zaoberá témou nakladania s nebezpečnými látkami a poskytuje svojim zákazníkom komplexné poradenstvo.
    • Ponúkame riešenie bezpečnosti práce prostredníctvom produktov na ochranu pokožky a dýchacích ciest.
    • Pomáhame vám ľahšie dodržiavať zákony a predpisy: Pri nákupe našich produktov vždy obdržíte aktuálnu verziu kariet bezpečnostých údajov v elektronickej podobe so zoznamom nebezpečných látok. Referenčnú bilancie produktov si môžete vyžiadať na hse@adler-lacke.com.
  • Komunikácia so zákazníkmi: Transparentná komunikácia o bezpečnosti produktov je pre nás dôležitá. Informácie o riadení a hodnotení rizík v rámci hodnotového reťazca, ako sú technické listy a karty bezpečnostných údajov, pracovné smernice, certifikáty o skúškach a karty o udržateľnosti, nájdete pod jednotlivými položkami ponuky alebo na príslušných stránkach s podrobnosťami o produkte v časti „Na stiahnutie“ . Upozorňujeme, že karty bezpečnostných údajov sú viditeľné iba pre prihlásených užívateľov.

© adler-lacke.com