Skutočnosť, že kvalita, zodpovedné správanie a spoločenská angažovanosť nie sú pre spoločnosť ADLER len prádznymi slovami, dokazujú početné ocenenia a certifikácie, pri ktorých sa náš závod pravidelne podrobuje prísnej kontrole.

Certifikáty

TÜV Austria certifikácia

Systém riadenia energie

© Fachverband der chemischen Industrie Österreichs
Responsible Care Partner

Zodpovedné správanie v chemickom odvetví

EMAS

Ochrana životného prostredia

KOMO ® certifikácia

Certifikácia 33392 založená na smernici BRL 0817 „Filmotvorné systémy povrchových úpr...

Rakúska ekologická značka 

Innenlasur UV 100, Aviva Ultra-Weiß etc. boli ocenené pečaťou kvality.

Ocenenia

Daphne 

Cena za ekologické technológie

Tirolská cena za inovácie

Kategória: „Technická inovácia - produkty a procesy“

Trigos Tirol

Cena pre zodpovedné spoločnosti v Rakúsku

Tirolské vzdelávanie učňov 2011 až 2025
RAKÚSKE VEDÚCE SPOLOČNOSTI (ALC)

Veľký hráč v Tirolsku

EMAS-PREIS

Správa o udržateľnosti - environmentálne vyhlásenie

Partnerstvo Udržateľnosti a podnikania v Tirolsku

Ocenenie za udržateľnosť

CATAS Quality Award

Kvalita výrobkov

CATAS Green Award

Certifikát udržateľnosti

Öko Audit ocenenie

Ochrana životného prostredia

Mark medaila

Systémy náterových hmôt na báze vody

Klima Aktiv

Ochrana klímy

© adler-lacke.com