Skutočnosť, že kvalita, zodpovedné správanie a spoločenská angažovanosť nie sú pre spoločnosť ADLER len prádznymi slovami, dokazujú početné ocenenia a certifikácie, pri ktorých sa náš závod pravidelne podrobuje prísnej kontrole.

Certifikáty

TÜV Austria certifikácia

Systém riadenia energie

© Fachverband der chemischen Industrie Österreichs
Responsible Care Partner

Zodpovedné správanie v chemickom odvetví

EMAS

Ochrana životného prostredia

KOMO ® certifikácia

Certifikácia 33392 založená na smernici BRL 0817 „Filmotvorné systémy povrchových úpr...

Rakúska ekologická značka 

Innenlasur UV 100, Aviva Ultra-Weiß etc. boli ocenené pečaťou kvality.

Ocenenia

Daphne 

Cena za ekologické technológie

Tirolská cena za inovácie

Kategória: „Technická inovácia - produkty a procesy“

Trigos Tirol

Cena pre zodpovedné spoločnosti v Rakúsku

Tirolské vzdelávanie učňov 2011 až 2016
RAKÚSKE VEDÚCE SPOLOČNOSTI (ALC)

Veľký hráč v Tirolsku

EMAS-PREIS

Správa o udržateľnosti - environmentálne vyhlásenie

Partnerstvo Udržateľnosti a podnikania v Tirolsku

Ocenenie za udržateľnosť

CATAS Quality Award

Kvalita výrobkov

CATAS Green Award

Nachhaltigkeits-Zertifikat

Öko Audit ocenenie

Ochrana životného prostredia

Mark medaila

Systémy náterových hmôt na báze vody

Klima Aktiv

Klimaschutz

© adler-lacke.com