Naša farbistá história

 1. 2016-2018

  Najmodernejšia továreň na laky na báze vody v Európe

  Výstavba novej haly na produkciu vodouriediteľných lakov a inovatívneho logistického centra.

   

 2. 2016

  Položenie základného kameňa ADLER 2020

  V roku 2016 sa uskutočnilo úspešné položenie základného kameňa pre projekt ADLER 2020 - dosiahol sa ďalší míľnik v histórii spoločnosti ADLER.

 3. 2011

  Rozšírenie administratívnej budovy

  Aby sa uvoľnilo miesto pre nákupné oddelenie, bola administratívna budova v roku 2011 zvýšená a jej vzhľad zmodernizovaný.

 4. 2009

  75-ročné jubileum

  V roku 2009 sa oslavovalo 75. výročie založenia spoločnosti ADLER slávnostnou bohoslužbou a Dňom otvorených dverí; bol vytvorený reklamný slogan „V našich žilách prúdi farba“. Obrat spoločnosti ADLER dosiahol 80 miliónov eur - podiel vodouriediteľných náterov predstavoval 60 %.

 5. 2002 – 2018

  Založenie ďalších medzinárodných obchodných spoločností

  V roku 2002 bola založená poľská distribučná spoločnosť ADLER Polska. V roku 2006 otvorila spoločnosť ADLER v Nemecku dve nové servisné strediská v Landshute a Dornstadt pri Ulme. V roku 2009 nasledovalo ADLER Slovensko, ADLER Česko a ADLER Italia. Nakoniec, v roku 2018, dopĺňa európsku mapu spoločnosti ADLER siedma distribučná spoločnosť - ADLER Benelux. 

 6. 2002

  Rozšírenie laboratórnej a aplikačnej techniky

  V roku 2002 sa veľkoryso rozšírila nielen budova výskumu a vývoja, ale rozšírila sa aj aplikačná technika na prízemí, ktorá bola vybavená plne automatickými striekacími automatmi, zariadením na vytvrdzovanie UV žiarením, najmodernejšími strojmi na lakovanie a veľkými testovacími a striekacími priestormi.

 7. 1999

  Vstup Andrey Berghoferovej do vedenia spoločnosti

  Zatiaľ čo v roku 1999 Günther Berghofer vymenoval namiesto seba na pozíciu obchodnej riaditeľky svoju dcéru Andreu, viedla jeho dcéra Claudia oddelenie korporátnej komunikácie. V roku 2007 nastúpil Günther Berghofer do dozornej rady, a tak sa Andrea Berghoferová stala jediným výkonným riaditeľom spoločnosti ADLER. 

 8. 1995

  Začiatok činnosti Centra pre ochranu životného prostredia a recykláciu

  V roku 1995 sa zhájila 100-miliónová investícia: technologicky inovatívne stredisko pre životné prostredie a recykláciu s čistením odpadových vôd - s vodouriediteľnými náterovými hmotami na vzostupe - umývacie zariadenie pre opakovane použiteľné nádoby a kontajnery, oddelenie separácie a recyklácie odpadu a následné katalytické spaľovanie rozpúšťadlových pár.

 9. 1995

  Rozšírenie exportu

  Po otvorení prvého servisného strediska ADLER vo Viedni boli v rokoch 1991 a 1992 založené ďalšie základne v Linzi, St. Pöltene, Kalsdorf pri Grazi a v roku 1997 v Klagenfurte s distribučnými skladmi a miešacími strediskami, bližšie k zákazníkom. Švajčiarsko bolo už niekoľko rokov predajnou oblasťou ADLER, preto bola v tom čase založená spoločnosť ADLER-Lack AG Chur. 

 10. 1992

  Rozlúčka s Hermine Berghoferovou

  V roku 1992 zomrela vo veku 82 rokov všetkými zamestnancami rešpektovaná a vážená senior šéfka Hermine Berghoferová, „Matka spoločnosti ADLER“.

 11. 1991

  Rozšírenie kancelárií

  V roku 1991 bola na streche expedičných rámp postavená nová objednávková kancelária, ktorá dokázala zvládnuť denný príjem 300 až 400 objednávok. Došlo tiež k rozšíreniu budovy na školiace účely.

 12. 1987

  Výstavba skladu s výškovými regálmi

  V roku 1983 firma dosiahla výrobnú produkciu 6 200 ton a obrat 260 miliónov šilingov so 170 zamestnancami. Medzitým sa predajná organizácia rozšírila aj na všetky krajiny v Rakúsku a ani v oblasti investícií do zariadení ADLER nedošlo k zastaveniu. Namiesto malého skladu hotových výrobkov bol v roku 1987 vybudovaný prvý sklad s výškovými regálmi v Tirolsku: najprv v ňom bolo 6000 paletových miest a sklad bol čiastočne automatizovaný, v roku 1999 bol rozšírený na 10 000 paletových miest a plne automatizovaný.

 13. 1984

  Slávnostné otvorenie nového závodu

  Dňa 8. júna 1984 bol závod slávnostne otvorený pri príležitosti 50. výročia založenia spoločnosti ADLER.

 14. 1981 – 1983

  Výstavba laboratórnej a administratívnej budovy

  Stavba sa začala na jar 1981 a bola dokončená koncom roku 1983. Závod ADLER sa definitívne presťahoval z Münchner Straße 17 na Bergwerkstraße 22.

 15. 1978

  Slávnostné otvorenie novej lakovne

  Od 9. januára 1978 sa začala nová produkcia a o deň neskôr je odosielaná z Bergwerkstraße. 24. mája 1978 sa konalo slávnostné otvorenie za prítomnosti guvernéra Eduarda Wallnöfera a vtedajšieho prezidenta federácie priemyslu Daniela Swarovského. Vtedy bol sklad surovín a výroba v ulici Bergwerkstraße, ale výskum a vývoj, rovnako ako správa, boli stále v Münchner Straße.

 16. 1977

  Vývoj systému na miešanie farieb ADLER

  Bol tiež vyvinutý rozsiahly program pre hobby segment domácich majstrov (DIY). V roku 1977 spoločnosť ADLER ako prvá rakúska továreň na výrobu lakov zaviedla systém na miešanie farieb, ktorý umožňuje kombinovať 6 až 8 základných odtieňov a 16 univerzálnych farebných pást, ktoré môžu v závislosti od náterového systému vytvoriť až 1 200 odtieňov.

 17. 1976 – 1977

  Výstavba nového výrobného závodu

  V roku 1976 - skôr ako bolo pôvodne plánované - bola zahájená výstavba II. etapy nového výrobného závodu. Do konca roku 1977 bolo dokončených 7 000 m2 výrobnej haly a celé technické zariadenie so strojmi, miešacími zariadeniami a konštrukciami. 

 18. 1975

  Predstavenie značky Pullex

  V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa na trhu objavili jedno- a dvojzložkové laky. ADLER SH Rapid a ADLER Superplast boli v tom období uspešnými produktmi. Zároveň v spoločnosti ADLER nadobudla veľký význam aj ochrana dreva. Vďaka značke Woodex, ktorá je licencovaná v Dánsku, bola v tejto oblasti schopná vybudovať významnú pozíciu, v roku 1975 bola predstavená vlastná značka Pullex na ošetrenie dreva.

 19. 1974

  Výstavba nového skladu surovín

  V roku 1974 sa uskutočnilo položenie základného kameňa na novom mieste výstavby I. etapy, skladu pre suroviny a rozpúšťadlá, energetického centra, budovy vrátnice a dielní.

 20. 1970 – 1973

  Plánovanie novej továrne

  Expanzia bola tak úspešná, že sa Günther Berghofer rozhodol realizovať svoju víziu modernej lakovne na zelenej lúke. Dôležité bolo pre neho zvážiť optimálny funkčný postup pri plánovaní. V roku 1973 bol dokončený plán nového závodu vo Schwazi v ulici Bergwerkstraße, ktorý mal byť postavený v troch etapách výstavby. 

 21. 1969

  Výstavba novej výrobnej haly

  Günther Berghofer spolu so svojimi zamestnancami rozšíril svoju firmu tak, aby vyhovoval potrebám trhu. Koncom šesťdesiatych rokov bola vybudovaná výrobná hala s rozlohou 1 000 m2, na začiatku 70. rokov bola vybudovaná nová budova pre výskum a vývoj s modernými aplikačnými technológiami.

 22. 1964

  Smrť zakladateľa firmy Johanna Berghofera

  V máji 1964 zomrel zakladateľ spoločnosti Johann Berghofer vo veku iba 54 rokov. Jeho syn Günther Berghofer prevzal spoločnosť vo veku 26 rokov s podporou svojej matky Hermine. V tom čase 35 zamestnancov vyrábalo 300 000 kg farieb a lakov ročne a obrat bol 9 miliónov šilingov.

 23. 1959

  Zavedenie modernej aplikačnej technológie

  Pre Johanna Berghofera a jeho manželku Hermine, ktorá už od začiatku prevzala vedenie účtovníctva, bolo obdobie výstavby ťažké, museli odkladať šiling po šilingu, aby získali vlastný kapitál na nové investície. V roku 1959 sa im tak podarilo zriadiť aplikačnú techniku s automatickým zariadením na nanášanie lakov a modernú striekaciu kabínu.

 24. 1955

  Registrácia značky ADLER

  V roku 1955 si spoločnosť Johanna Berghofera registrovala meno a logo značky ADLER. Prvým úspešným produktom bolo leštidlo na nábytok ADLER Spiegel, ktorý ocenili ženy v domácnosti, rovnako ako ADLER moridlá a vosky na podlahu. Neskôr boli vyvinuté ADLER Tempo-Stain a Tempo-Glaze, ktoré vosk nahradili. Ale tiež nitro laky, ako ADLER Holzgrund, ADLER Schnellschliffgrund a ADLER Super-Glanz, boli dobre hodnotené tesármi v západnom Rakúsku.

 25. 1947

  Výstavba prvej továrne

  Po skončení vojny postavil Johann Berghofer v roku 1947 prvú obytnú a výrobnú budovu na okraji Schwazu, ktorá bola v päťdesiatych rokoch stále rozširovaná. Výroba spočiatku dosahovala 4 000 až 5 000 kilogramov mesačne.

 26. 1934

  Prevzatie obchodu s farbami vo Schwazi Johannom Berghoferom

  Písal sa rok 1934, kedy sa Johann Berghofer rozhodol prevziať obchod s farbami v meste Schwaz. Už v tom čase mal v úmysle, popri obchodovaní s farbami, lakmi a maliarskym príslušenstvom, vyrábať tiež produkty pre oblasť nábytku a starostlivosť o podlahu, rovnako aj produkty pre matovanie a leštidlá pre stolárov. Obchod Johanna Berghofera sa dobre rozbehol a jeho prvé pokusy o vlastnú produkciu sa tiež vyvíjali pozitívne.

© adler-lacke.com