Naša filozofia

Sme odhodlaní spolupracovať, podporovať a oceňovať spoluprácu s našimi zamestnancami. Vytvárame pozitívne pracovné prostredie, ktoré poskytuje príležitosť pre individuálny rozvoj. Svojim zamestnancom ponúkame dlhodobú perspektívu prostredníctvom kvalitných pracovných miest, ktoré sú zaistené aj do budúcnosti.

Čo sme už dosiahli:

 • Ďalšie vzdelávanie: Každoročne investujeme približne 250 000 eur do zvyšovania kvalifikácie našich zamestnancov.
 • Podpora: Prostredníctvom fondu Hermine Berghoferovej podporujeme našich zamestnancov a ich rodiny v núdzových situáciách.
 • Zdravie: Od roku 2011 poskytujeme našim zamestnancom každoročné poradenstvo v oblasti ergonómie a pravidelne ponúkame bezplatné kurzy fitness, kampane na darovanie krvi, lekárske konzultácie, očkovanie.
 • Vyvážená strava: Zlepšili ponuku potravín v našej jedálni na základe zdravotných aspektov našich zamestnancov a upravili ju podľa ich priania. Naši zamestnanci navyše pravidelne dostávajú čerstvé ovocie zadarmo.
 • Lojalita: Prostredníctvom nášho firemného penzijného plánu, podielu zo zisku a mnohým ďalším dobrovoľným opatreniam sme našim zamestnancom vďační za ich lojalitu a záväzky.

 

Čo ešte chceme urobiť:

 • Ďalšie vzdelávanie: Do roku 2025 by malo viac ako 10 % zamestnancov prejsť internými školeniami a ďalším vzdelávaním.
 • Manažment: Do roku 2025 chceme zdvojnásobiť počet žien vo vedúcich pozíciách.
 • Spokojnosť: Do roku 2025 opäť vykonáme komplexnú analýzu spokojnosti zamestnancov a z toho implementujeme konkrétne opatrenia.
 • Zdravé pracovné miesta: Do roku 2025 optimalizujeme všetky pracovné pozície v oblasti výroby a skladovania zo zdravotného hľadiska, aby sme našim zamestnancom umožnili pracovať zdravo až do dôchodkového veku.
 • Bezpečnosť: Do roku 2025 chceme znížiť počet pracovných úrazov na menej ako 12 za rok, čo zodpovedá 1,8 % počtu zamestnancov.
 • Zdravie: Do roku 2025 chceme zaviesť komplexné zabezpečenie riadenia zdravia v spoločnosti.

© adler-lacke.com