Často kladené otázky

Pre všetky produkty ADLER sú vytvorené technické listy.

Tieto dokumenty obsahujú najdôležitejšie informácie o produkte, ako napríklad:

  • všeobecné informácie o produkte a jeho spracovaní
  • možné spôsoby aplikácie a druhy drevených podkladov
  • správna príprava podkladu a vhodné základy
  • informácie o aplikačnej technike a správnej skladbe náteru
  • výdatnosť, vhodné riedidlo a doba sušenia

Produkty s oxidatívnym schnutím“ vyžadujú na sušenie alebo tvrdnutie kyslík z okolitého vzduchu. Zvyčajne ide o laky alebo lazúry zo syntetických živíc (alkydové živice) alebo oleje a vosky. Pri spracovaní oxidativne schnúcich produktov je preto obzvlášť dôležité zabezpečiť dostatočný prísun čerstvého vzduchu. Výrobky od spoločnosti ADLER, ktoré vysychajú oxidáciou, sú okrem klasických lakov s obsahom syntetických živíc aj lazúry Pullex alebo produkty Legno.

 

Keby doba schnutia produktu ADLER trvala podstatne dlhšie, ako je uvedené na etikete produktu alebo v technickom liste, môže to mať niekoľko príčin:

Sušenie farby alebo lazúry a i. je závislé od druhu daného podkladu, hrúbky nanesenej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia. Počas spracovania neklesnite pod minimálnu teplotu uvedenú na etikete alebo v technickom liste. Na drevinách, ako napr. dub alebo teak môže dôjsť aj k oneskoreniu sušenia. Obzvlášť oxidatívne schnúce produkty sú veľmi citlivé na tieto „vonkajšie vplyvy“.

Oneskorený alebo pomalší čas sušenia obvykle nie je chybou produktu, ale je dá sa vysvetliť jedným z vyššie uvedených faktorov.

Pri natieraní minerálnych pokladov (betón, poter) hrá zásadnú úlohu skúška podkladu alebo jeho predúprava. Predovšetkým je dôležité vopred skontrolovať nosnosť a absorpčné vlastnosti podkladu, ktorý má byť natieraný.

Pre bežne namáhané podlahy v interiéri, napr. v suterénoch alebo na schodoch, je možné použiť ADLER Beton-Siegel na báze vody. Pre viac používané povrchy, ako napr. garážové podlahy, dielne a výrobné haly, je ideálnym produktom ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung.

Pozrite si tipy, ako na natieranie podlahy v garáži: Osvieženie pivnice a garáže nátermi na betón ADLER  

© adler-lacke.com