Oleje na drevo

Správne a bezpečné zaobchádzanie s olejom nasiaknutými handrami a plošnými filtrami

Olejom nasiaknuté handry a plošné filtre môžu mať tendenciu sa samovznietiť. Ak budete dodržiavať jednoduché pravidlá zaobchádzania s nimi, riziko sa dá znížiť. Nižšie sme pre vás zhrnuli najdôležitejšie pravidlá!

Všeobecne platí, že všetky handry nasiaknuté olejom a najmä plošné filtre môžu mať za určitých podmienok tendenciu sa samovznietiť a spôsobiť požiar. Ak budete dodržiavať jednoduché pravidlá zaobchádzania s nimi, riziko sa dá znížiť. Nasledujúci článok vysvetľuje, ako môže dôjsť k samovznieteniu a ako je možné mu zabrániť.

 

Pracovné kroky

 1. Ako dôjde k samovznieteniu?

  K takzvanému samovznieteniu nedochádza náhle, obvykle mu predchádza znateľné samozahrievanie. Ak tieto exotermické reakcie uvoľnia viac tepla, ako môže z horľavého materiálu uniknúť, napríklad v dôsledku hromadenia tepla, vedie to k zvýšeniu teploty materiálu. Ak dôjde nakoniec k prekročeniu teploty vznietenia horľavého materiálu, najskôr dôjde k tlejúcemu ohňu, ktorý sa po dosiahnutí povrchu zmení na oheň s otvoreným plameňom.

 2. Ako zabrániť samovznieteniu?

 3. Možnosť 1: sušenie vonku

  Každý deň po ukončení práce je potrebné z pracoviska odstrániť nasiaknuté handry, kefy, špongie a leštiace pady a usušiť ich vonku. Po dostatočnom vysušení môžu byť materiály zlikvidované v otvorenej nádobe na zvyškový odpad v súlade so zákonom stanovenými požiadavkami.

 4. Možnosť 2: likvidácia v kovovej nádobe

  Prípadne materiály navlhčite vodou alebo uložte do vody v uzavretej kovovej nádobe a zlikvidujte.

  Na znečistený pracovný odev sa vzťahujú rovnaké preventívne opatrenia ako na ostatné nasiaknuté materiály.

 5. Prosím, dodržujte technický list príslušného výrobku Legno a pracovnú smernicu ADLER 013 týkajúcu sa samovznietenia.

© adler-lacke.com