Krúžiť mokrým prstom po stene
Príprava, údržba & oprava

Pred renováciou otestovať podklad, rozlíšiť glejové farby

Kto chce doma vymaľovať, musí vedieť, čo má na stenách.

Krúžiť mokrým prstom po stene
Ak je prst biely, je to vysokopravdepodobne glejová farba

Kto chce doma maľovať, musí vedieť, čo má na stenách. Pretože nie každá farba sa dá bez problémov pretrieť. Kvôli reverzibilite sa napr. glejová farba dá pretrieť zasa iba glejovou farbou. Ostatné druhy farieb ako disperzné a silikátové robia problémy. Aj pretapetovanie je riskantné. Glejové farby musíte teda odmyť pre tým, než sa pustíte do nového moderného náteru stien.

Vykonajte test!

Každý domáci majster vie ľahko a rýchlo zistiť, či sa na stene nachádza náter s glejovou farbou:
Namočte si prst vodou a pokúste sa krúživým pohybom na jednom mieste steny rozpustiť farbu. Ak sa to podarí, jedná sa s vysokou pravdepodobnosťou o glejovú farbu, ktorá musí byť pred novým náterom bezpodmienečne odstránená teplou vodou. Ak sa farba nerozpustí, ale stena vodu nasiakne tak, že vzniknú tmavé miesta, je potrebné hlboké základovanie, aby sa dosiahol rovnomerný náter. Skúška podkladu je preto vždy vhodná a predíde sa ňou nepotrebným prácam.

Glejová farba

Glejové farby sú nátery, ktoré ako pojivo používajú glej a ako rozpúšťadlo vodu. Ako biely pigment a plnič slúži vápencová múka, titandioxid alebo krieda. Tmavé pigmenty tvoria potrebnú farbu.

Keďže glej zostane aj po uschnutí rozpustný vo vode, je náter citlivý na vlhko a vodu. Preto nie je vhodný na nátery v extriéri, ale v miestnostiach ako kuchyne, kúpeľne alebo pivnice ho môžete použiť. Preto: vždy urobiť test, aby nový náter zostal dlho pekný!

© adler-lacke.com