Pyrolan Expand Base D

Basis W30 / 20 kg

Protipožiarna základná farba na vodnej báze na profesionálne použitie

Číslo položky:539300003020

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Penivá protipožiarna základná farba na zlepšenie požiarneho správania dreva a materiálov na báze dreva v interiéri podľa STN EN 13501-1.

Produkt sa vyznačuje možnosťou univerzálneho spracovania, prirodzeným vzhľadom a veľmi dobrou tekutosťou. V prípade požiaru vytvára tepelnoizolačnú vrstvu, ktorá spomaľuje šírenie požiaru a obmedzuje vznik dymových plynov.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • ČSN EN 13501-1 (správanie sa pri požiari) B-s1, d0
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 20

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Normy
EN 13501-1 (správanie sa pri požiari)

v spojení s ťažko zápalnými drevotrieskami – aj dyhovanými: B-s1, d0
Potvrdené externým skúšobným certifikátom.

Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

Podobné produkty

© adler-lacke.com