Pyrolan Expand Base L

Transparentný protipožiarny základný lak na vodnej báze na profesionálne použitie

Číslo položky:5392

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Penivý transparentný protipožiarny základný lak na zlepšenie požiarneho správania dreva a materiálov na báze dreva v interiéri podľa STN EN 13501-1.

Produkt sa vyznačuje možnosťou univerzálneho spracovania, prirodzeným vzhľadom a veľmi dobrou tekutosťou. V prípade požiaru vytvára tepelnoizolačnú vrstvu, ktorá spomaľuje šírenie požiaru a obmedzuje vznik dymových plynov.

Výhody produktu
  • ČSN EN 13501-1 (správanie sa pri požiari) B-s1, d0
Normy
EN 13501-1 (správanie sa pri požiari)

v spojení s ťažko zápalnými drevotrieskami – aj dyhovanými: B-s1, d0
Potvrdené externým skúšobným certifikátom.

Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com