Innolux Floor Decklack G10

25 kg

Číslo položky:276600011025

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • odolný voči potu a slinám
 • bez obsahu ťažkých kovov
Hmotnosť netto v kg
 • 25

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H315
   Dráždi kožu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-B1

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Správanie sa pri namáhaní oderom

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

správanie sa pri namáhaní poškriabaním: 4-D

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Časť 5: Odolnosť voči plameňu: 5-B

ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)

v spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1

ÖNORM EN 71-3

Bezpečnost hraček; Migrace určitých elementů
(uvolnění těžkých kovů)

DIN 68861 (nábytkové povrchy)

časť 1: správanie sa pre chemickej záťaži: 1 B

DIN 68861 (nábytkové povrchy)

Časť 2: Správanie sa pri namáhaní oderom: 2 D (> 50 do ≤150 U)

DIN 68861 (nábytkové povrchy)

časť 4: správanie sa pri namáhaní poškriabaním: 4 E (> 0,5 do ≤ 1,0 N)

DIN 53160-1 a DIN 53160-2

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Odolnosť voči slinám a potu. 

Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com