PUR-Select G10

Stumpfmatt / 4 kg

Číslo položky:2601104

Spôsob nanášania:

Rozpúšťadlový, voliteľne jedno- alebo dvojzložkový nábytkový priehľadný lak s veľmi dobrou odolnosťou voči mechanickému a chemickému namáhaniu, vysoká plnivosť, dobré zvýraznenie textúry dreva. Vhodný pre spracovanie „lak na lak“, bezaromatický, obsahuje ochranné prostriedky na ochranu pred svetlom.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • ​ÖNORM A 0605-12 (nábytkové povrchy)Odolnosť proti chemickým účinkom :Pri 1-zložkovom spracovaní: 1-BPri 2-zložkovom spracovaní: 1-B1Správanie sa pri odere: 2-D (≥ 50 U)Správanie sa pri namáhaní poškriabaním : 4-D (≥ 1,0 N)
 • ÖNORM S1555 stálosť pri pôsobení slín a potu
 • ÖNORM EN 71-3 Bezpečnosť hračiek;migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy).
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné na detské hračky
 • odolný voči potu a slinám
 • bez arómatov
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Lakovanie bežne namáhaných plôch nábytku ( napr. spální a obývačiek atď., oblasti použitia III až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12) môže byť ADLER PUR-Select 26011 ff spracovaný ako jednozložkový
  • Ak budú lakované silno namáhané nábytkové povrchy (napr. zariadenia kuchyní a kúpeľní, stolové dosky atď. oblasti použitia II-IV, ÖNORM A 1610 – 12) odporúčame spracovanie ADLER PUR-Select 26011 ff s prídavkom tužidla.
  • ADLER PUR-Select 26011 ff vykazuje isté vlastné sfarbenie, resp. ľahké sfarbenie do žlta, ktoré môže pôsobiť rušivo. Preto nie je vôbec vhodný pre použitie na povrchy bielené peroxidom vodíka.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy

© adler-lacke.com