Aqua-Top Antiscratch

2K Verarbeitung / 4 kg

Číslo sortimentnej položky:3034004

Spôsob nanášania:

Vodouriediteľný vysoko odolný dvojzložkový striekací lak na samozosieťovacej polyakrylátovej a polyuretánovej báze s veľmi dobrou odolnosťou voči chemikáliám a s dobrou mechanickou stálosťou. Vďaka použitiu nových inovatívnych surovín sa s lakom ADLER Aqua-Top 30341 ffAntiscratch dosiahnu povrchové úpravy s vysokou tvrdosťou povrchu a vynikajúcou odolnosťou voči poškriabaniu. Dobrá transparentnosť, dobrý stav na zvislých plochách. vynikajúca odolnosť voči zožltnutiu.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Pre chemicky a mechanicky vysoko odolné pigmentované lakovanie vrchných vrstiev nábytku a zariadenia interiéru, osobitne stoličiek, stolov, dverí atď. Oblasti použitia II až IV podľa normy ÖNORM A 1610-12.
  • Vhodný na plochy základované s ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff, ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ffalebo ADLER Aqua-Sec CFB 30291 ff a tiež pre plochy lakované s ADLER Pigmocryl CFB 31105 ff, oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A1610-12.
  • Pre ťažko zápalné a ťažko horľavé štruktúry.

Zmes
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy

© adler-lacke.com