Hartwachs-Schmelzer 400/BT

1 er

Číslo položky:980500030011

Hmotnosť netto v kg
 • 0.07

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
  • EUH212
   Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.
Oblasť použitia
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

© adler-lacke.com