Grilith Holzkitt

Ahorn / 3 kg

Tmel na drevo Grilith Holzkitt je plnivá pasta na báze drevnej múčky, alkydových živíc a nitrátu celulózy s obsahom rozpúšťadiel.

Číslo položky:750104034703

Spôsob nanášania:

Tmel na drevo Grilith Holzkitt 50970 ff je plnivá pasta na báze drevnej múčky, alkydových živíc a nitrátu celulózy s obsahom rozpúšťadiel.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • s obsahom rozpúšťadla, rýchlo schne
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
Hmotnosť netto v kg
 • 3

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H228
   Horľavá tuhá látka.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

© adler-lacke.com