Aquawood Ligno+ Base

5 l

Vysoko transparentná impregnácia na báze vody pre drevené okná a vchodové dvere pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:5796005

Výdatnosť: Výdatnosť na nános: 100 - 120 g/m²

Spôsob nanášania:

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Ochranná impregnácia na drevo na báze vody a špeciálnych alkyd-akrylátových disperzií predovšetkým na mäkké drevo. Produkt obsahuje účinné ochranné látky na ochranu pred účinkami svetla pre absorpciu UV-žiarenia a stabilizáciu lignínu.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • základ pre vysoko transparentnú povrchovú úpravu okien
 • vyrobené z vysokokvalitných surovín, ktoré stabilizujú lignín
 • produkt aktívne vnikne do štruktúry buniek dreva a zakonzervuje prirodzený farebný odtieň dreva
 • obsahuje účinné stabilizátory na absorbovanie UV žiarenia a stabilizáciu lignínu z dreva
 • obsahuje chemickú ochranu dreva podľa normy ÖNORM B 3803 a DIN 68800-
 • nastavené na aplikáciu máčaním a flutovaním
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • biocídny produkt
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 5.083

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com