V-Fugensiegel

Transparent / 250 g

Škárovací tmel na báze vody pre drevené okná a vchodové dvere pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:5563014

Spôsob nanášania:

Škárovací tmel na báze vody pre vonkajšie a vnútorné, remeselné a priemyselné použitie na akrylátovo-disperznej báze pre použitie. Rýchle schnutie a rýchla odolnosť voči vode, dobrá plnivosť.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • spĺňa kritéria „Baubook ekologická výstavba“
 • spĺňa francúzsku vyhlášku DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • vodoodolné
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 0.25

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Normy
deklarovaný v Baubook

produkt je deklarovaný a schválený

Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com