Colocryl Mix

Blau G BGH (200L Geb.=226,2kg) / 1 l

Pigmentované koncentráty pre priemyselné náterové systémy na báze vody s veľmi dobrou svetlostálosťou, vysokou presnosťou farebnosti a vysokou výdatnosťou.

Číslo položky:8997711

Pigmentované koncentráty pre priemyselné náterové systémy na báze vody s veľmi dobrou svetlostálosťou, vysokou presnosťou farebnosti a vysokou výdatnosťou.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 1.15

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com