Clean-Smart Gel

20 kg

Číslo položky:806000021020

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 20

GTIN - EAN Code
 • 9004267294876

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.

© adler-lacke.com