Poly-Hardener 7517

Kartusche Rot 40g / 30 g

Číslo položky:751700021030

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0.03

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H242
   Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com