Rostumwandler Spray

Farblos / 500 ml

Číslo položky:805800020012

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 0.53915

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H290
   Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314
   Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

© adler-lacke.com