Abbeizer Rote Krähe Extrem

2.5 l

Univerzálny vysoko účinný odstraňovač farieb vhodný na všetky povrchy.

Číslo položky:831400021002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): 7-8
Produkt je pripravený na spracovanie.

Neobsahuje chlórované uhľovodíky a aromatické látky, má príjemnú vôňu, nesteká.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • vysoko účinný odstraňovač náterov
 • vhodný aj pre dvojzložkové farby/laky
 • jednoduchá a rýchla aplikácia
 • vďaka gélovej štruktúre vhodný aj na zvislé povrchy
Zvláštne vlastnosti
 • bez zápachu
Hmotnosť netto v kg
 • 2.5

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

© adler-lacke.com