Legno-Parkettöl

Weiß, Stumpfmatt / 4.75 l

Olej pre priemyselnú výrobu parkiet, oxidatívne schnúci.

Číslo položky:700405386404

Výdatnosť: Množstvo nánosu (g/m²): 8 - 15

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci olej pre priemyselnú povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín. Veľmi dobrá schopnosť prieniku do dreva, dobré zvýraznenie textúry dreva, príjemný na dotyk, veľmi dobrá plnivosť a odolnosť voči vode, antistatický.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • veľmi dobre preniká do dreva
 • príjemný pocit na ohmat
 • veľmi dobrá plnivosť
 • spĺňa pokyny pre rakúsku environmentálnu značku UZ 06 a environmentálnu značku RAL 38 pre nábytok
Hmotnosť netto v kg
 • 4.6588

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Podobné produkty

© adler-lacke.com