Pullex 3in1-Lasur

Basis W30 / 2.5 l

Matná olejová lazúra na drevo v exteriéri.

Číslo položky:446500003002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 12
Produkt je pripravený na natieranie.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Tenkovrstvová rozpúšťadlová lazúra na drevo obsahuje ochranu dreva 3 v 1.

Lazúrou Pullex 3in1-Lasur vytvoríte prirodzené, matné povrchy s rovnomerným zafarbením a zvýraznením kresby dreva.

Produkt poskytuje drevu dobrú odolnosť proti vode a dlhú životnosť povrchu. Produkt reguluje vlhkosť v dreve a pri zvetrávaní povrchu sa neodlupuje.

Aplikácia aj ďalšia údržba je veľmi jednoduchá. Následné pretretenie je možné bez nutnosti brúsenia.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • prirodzený matný vzhľad so zvýraznením kresby dreva
 • vysokokvalitné UV filtre zaručujú dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom
 • reguluje vlhkosť v dreve
 • neodlupuje sa
 • jednoduchá aplikácia a údržba - následné pretretie bez nutnosti brúsenia
 • široký výber odtieňov vďaka tónovaciemu systému Color4You
Zvláštne vlastnosti
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • vodoodolné
 • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana pred zamodraním
  • ochrana proti napadnutiu hubami
Hmotnosť netto v kg
 • 2.128

Tónovateľný
  • Color4You
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com