Protector-Plus

Farblos / 2.5 l

Impregnačná vodoodpudivá lazúra na báze rozpúšťadla pre použitie v exteriéri na báze nanotechnológie, pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:440100020002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 8-10
Produkt je pripravený na použitie.
Pozor: produkt nestriekať!

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Bezfarebná impregnačná lazúra pre použitie v exteriéri na báze nanotechnológie, pre priemyselné a remeselné použitie. Veľmi dobrá hydrofóbia, vynikajúca schopnosť penetrácie a špeciálna vysokoúčinná UV-absorbcia.

Účinný proti zamodraniu a napadnutiu drevokaznými hubami.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • bezfarebná lazúra na drevo na použitie v exteriéri
 • vysokoúčinný UV absorbér
 • veľmi dobrá vodoodpudivosť
 • chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami
 • výrazne oneskoruje zosivenie dreva
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • vodoodolné
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • biocídny produkt
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 2.128

GTIN - EAN Code
 • 9004267208002

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH205
   Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com