Lignovit Protect-Finish

Lärche / 4 l

Vysokotransparentná tenkovrstvová lazúra na báze vody.

Číslo položky:532005548504

Výdatnosť: cca 10 m2/l

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Tenkovrstvová, vysokotransparentná lazúra na báze vody špeciálne na ihličnaté drevo ako smrek, jedľa, borovica a smrekovec. Veľmi dobrá stohovateľnosť, veľmi vysoká ochrana voči UV žiareniu, veľmi dobrá odolnosť voči vode s dlhodobou hydrofobizáciou. Výrazne redukuje prirodzené zažltnutie dreva.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • v systémovej stavbe povrchovej úpravy s Lignovit IG- Protect, Lignovit Protec-Primo, silno redukuje prirodzené zožltnutie dreva
 • vysoká ochrana voči UV žiareniu, veľmi dobrá odolnosť voči vode s dlhodobou hydrofobizáciou
 • vďaka biocídom chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami
 • veľmi dobrá stohovateľnosť
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+
Zvláštne vlastnosti
 • biocídny produkt
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vodoodolné
 • pripravený na použitie
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 4.12

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com