Lignovit Plus

Mont Blanc / 4 l

Vodouriediteľná tenkovrstvá lazúra na drevo na priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:531905395604

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m² / l): 10-12 (hobľované)
Produkt je pripravený na použitie.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Rovnako ako jeho sesterský produkt Lignovit Lasur, aj Lignovit Plus je povrchová úprava dreva na vodnej báze s vyšším obsahom sušiny. Výsledkom je väčšia plnivosť a dlhšie intervaly údržby.
Špeciálna kombinácia spojiva z akrylátovo-alkydových živíc dosahuje optimálny pomer medzi penetráciou dreva a povrchovou ochranou. Za zmienku stojí najmä dobrá spracovateľnosť štetcom a Vacumatom. Okrem vynikajúcej technológie zaujme Lignovit Plus svojou dizajnovou rozmanitosťou. Či už v prirodzených hnedých alebo pestrofarebných tónoch, s ADLER | Mix systémom, je možné zrealizovať širokú škálu farebných odtieňov.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • vďaka obsahu biocídnych látok chráni proti zamodraniu a napadnutiu plesňami
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných
  produktov na emisie prchavých škodlivín : A+
Zvláštne vlastnosti
 • biocídny produkt
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • stohovateľný po zaschnutí
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 4.12

Tónovateľný
  • AdlerMix
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Čistenie náradia
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com