Aquawood Ligno+Sealer

5 kg

Vysokotransparentná máčacia medzivrstva na báze vody pre drevené okná a vchodové dvere, pre priemyselné a remeselné použitie.

Vysokotransparentná máčacia medzivrstva na báze vody pre drevené okná a vchodové dvere, pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo sortimentnej položky:5911005

Výdatnosť: Výdatnosť na nános: 50 g/bm

Spôsob nanášania:

Bezfarebná medzivrstva na drevo na báze vody,  nastavená na aplikáciu máčaním a  flutovaním. S veľmi dobrou stohovateľnosťou, transparentnosťou a izolačnými vlastnosťami voči vode. Zabraňuje prebrúseniu farebných impregnačných základov.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • vďaka biocídom chráni pred zamodraním a napadnutím hubami
 • účinná látka:0,3 % IPBC (3-Iodpropinylbutylcarbamat
 • vďaka zaobaleniu kol dokola lepšia odolnosť lakového systému voči poveternosti
 • zabraňuje prebrúseniu farebných impregnačných látok
 • obzvlášť vysokoúčinná izolácia voči vode
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • vodoodolné
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
  • Rozmerovo stabilné prvky v exteriéri ako drevené okná, vchodové dvere.

  • Obzvlášť vhodné pre ihličnaté dreviny s nízkym obsahom živice.

  • Nevhodné pre vlhké miestnosti (napr. plavárne) len v špeciálnej skladbe povrchovej úpravy.

  • ​​​​​​​Nie je účinný pri farebných listnatých drevinách ako meranti, mahagón atď.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com