Aquawood Ligno+ Sealer

5 kg

Máčacia medzivrstva na báze vody na drevené okná a vchodové dvere, pre priemyselné a remeselné použitie.

Určená pre trojvrstvový systém.

Číslo položky:5911005

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): 11

Spôsob nanášania:

Bezfarebná medzivrstva na drevo na báze vody,  nastavená na aplikáciu máčaním a flutovaním. S veľmi dobrou stohovateľ-nosťou, transparentnosťou a odolnosťou voči vode. Zabraňuje prebrúseniu farebných impregnačných základov.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • zabraňuje prebrúseniu farebných impregnačných základov
 • vďaka zaobaleniu kol dokola lepšia odolnosť lakového systému voči poveternosti
 • obzvlášť vysokoúčinná izolácia voči vode
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+
Zvláštne vlastnosti
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • vodoodolné
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 5

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com