Aquafix

Bronze / 1 kg

Bronzový prášok na dosiahnutie kovových efektov pre priemysel a remeslo.

Číslo položky:813700030001

Výdatnosť: 250 hmotnostných dielov do 105 hmotnostných dielov laku, resp. natuženej zmesi

Bronzový prášok na dosiahnutie kovových efektov na drevených povrchoch.

Hmotnosť netto v kg
  • 1

Bezpečnostné upozornenia
  • Pozor!

    • H410
      Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com