Aquafix

Bronze / 1 kg

Bronzový prášok na dosiahnutie kovových efektov pre priemysel a remeslo.

Číslo položky:813700030001

Výdatnosť: 250 hmotnostných dielov do 105 hmotnostných dielov laku, resp. natuženej zmesi

Bronzový prášok na dosiahnutie kovových efektov na drevených povrchoch.

Hmotnosť netto v kg
 • 1

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Na lakovanie bežne používaných povrchov nábytku a interiérov, napr. stolové dosky a odkladacie plochy v obytnom priestore, čelné a trvalo viditeľné povrchy, namáhané povrchy sedacieho nábytku a nie trvalo viditeľné povrchy. Oblasti použitia III až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610-12.

  • Používajte v kombinácii s vhodným vrchným náterovým systémom.

  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Čistenie náradia

© adler-lacke.com