DD-Isoliergrund

4 kg

Základný 2-zložkový polyuretánový lak s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami. Určený na profesionálne použitie.

Číslo položky:2510304

Výdatnosť: cca 100 – 120 g/m² na nános
Celkové nanášané množstvo: do max. 450 g/m²

Spôsob nanášania:

Základný 2-zložkový polyuretánový lak na báze polyesterovej živice rýchlo schne, má nízku viskozitu a dobre penetruje do podkladu. Má výborné izolačné vlastnosti.

Produkt je kompatibilný s tužidlom PUR-Hardener 8401.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie
 • výborné izolačné vlastnosti
 • dobrá penetrácia do podkladu
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
Hmotnosť netto v kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267058164

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com