Arova Wax

Quarz / 1 l

Vodouriediteľné voskové moridlo s výrazným pozitívnym obrazom morenia určené na povrchovú úpravu nahrubo brúseného alebo kefovaného dreva ihličnatých drevín.

Číslo položky:136505600011

Vodouriediteľné voskové moridlo s výrazným pozitívnym vzhľadom určené na povrchovú úpravu brúsených alebo kefovaných ihličnatých drevín, ako je smrek alebo jedľa. Pozitívny vzhľad morenia je dosiahnutý v jednej vrstve. Nanášajte rovnomerné v jednej vrstve tak, aby nevznikali pigmentové škvrny. Dobrá svetlostálosť, zamatový na dotyk.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • pozitívny obraz morenia je dosiahnutý v jednej vrstve
 • nanášajte rovnomerne v jednej vrstve tak, aby nevznikali pigmentové škvrny
 • zamatový na dotyk
 • atraktívne odtiene
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 1.0266

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com