Arova Classic

Bambus / 1 l

Moridlo na báze vody pre listnaté dreviny nezvýrazňujúce póry pri morení, pre priemyselé a remeslné použitie.

Číslo položky:133340011011

Výdatnosť: 8 m2/l

Spôsob nanášania:

Moridlo na báze vody pre listnaté dreviny s vysokou svetlostálosťou vďaka špeciálnym farbivám pre dosiahnutie nezvýraznených pórov pri morení. ADLER Aqua-Classic je špeciálne vhodný na prelakovanie vodouriediteľnými lakmi. Lakovanie rozpúšťadlovými lakmi je taktiež možné.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • vysoká svetlostálosť vďaka špeciálnym farbivám
 • zjednocujúce moridlo
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 1.0008

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com