Arova Antik-Patina

Gelbbraun / 4 l

Číslo položky:100306631404

Spôsob nanášania:

Pigmentová lazúra na alkoholovej báze k docieleniu patinového efektu.

Na základovanie sú vhodné systémy rozpúšťadlových lakov (napr. ADLER Tiropur 25401 ff, ADLER Legnopur 26211 ff) ako aj systémy vodou riediteľných lakov (napr. ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • farebné odtiene sú navzájom miešateľné
Hmotnosť netto v kg
 • 3.6624

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

© adler-lacke.com