Aviva Tiefengrund LM

Farblos / 5 l

Číslo položky:408000020005

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 4.1

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

© adler-lacke.com