Aviva Strong-Weiß

1 l

Číslo položky:405705006211

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • bez zápachu
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 1.32

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com