Aqua-Nova PRO Spray M

Basis W30 / 4 l

Číslo položky:415400003004

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • stohovateľný po zaschnutí
 • bez zápachu
 • vhodné na detské hračky
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • bez obsahu ťažkých kovov
 • odolný voči potu a slinám
 • veľmi vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 3.91668

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

DIN 53160-1 a DIN 53160-2

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Odolnosť voči slinám a potu. 

ÖNORM EN 71-3

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Bezpečnost hraček; Migrace určitých elementů (uvolnění těžkých kovů). 

© adler-lacke.com