Znie to ako protirečenie? V žiadnom prípade to tak nie je. Spoločnosť ADLER, založená v roku 1934, sa inšpiruje bohatou tradíciou. Počas celého tohto obdobia spoločnosť ADLER bola nezávislým rodinným podnikom a chce ním aj naďalej zostať. To je dôvod, prečo normy a limity, ktoré sme si sami pre seba stanovili, platia iba pre nás. Toto myslenie sa odráža aj v našej firemnej kultúre.

S FARBOU V KRVI

Tradícia nám ukazuje štruktúry a procesy, ktoré majú dlhodobú platnosť. Inovácia poskytuje potrebnú flexibilitu, aby sme mohli v budúcnosti uspieť, a to aj napriek meniacim sa podmienkam životného prostredia. Inovatívne procesy, štruktúry a produkty - na dosiahnutie tohto cieľa nabádame všetkých zamestnancov, aby priniesli svoje návrhy a nápady. Koniec koncov, sú odborníkmi vo svojom odbore.

© adler-lacke.com