Za to dáme ruku do ohňa: Spoľahlivá protipožiarna ochrana s Pyrolan Expand od ADLER

Drevo je stavebným materiálom súčasnosti. Či už sa jedná o školu alebo supermarket, továrenskú budovu alebo obytný komplex, drevostavby zažívajú boom. A to so sebou prináša nové výzvy – napríklad požiarnu ochranu. Spoločnosť ADLER pre drevostavby vyvinula univerzálne, spoľahlivé a ekologické riešenie v podobe protipožiarneho náteru Pyrolan Expand.
26. 5. 2023

Požiarna ochrana je témou takmer všade tam, kde sa v stavebníctve používa drevo: vo verejných budovách, ako sú administratívne, vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia; pre únikové a záchranné cesty a požiarne zábrany; na staniciach a letiskách, pri výstavbe výstavných a predajných hál alebo v divadlách. Systém povrchovej úpravy Pyrolan Expand od spoločnosti ADLER ponúka optimálne riešenie pre mnohé z týchto oblastí použitia. Systém povrchovej úpravy je ľahko použiteľný a všestranný a umožňuje ponechať povrch dreva v jeho prirodzenom vzhľade alebo ho navrhovať do mnohých farebných odtieňov. Skladba povrchovej úpravy je navyše úplne na vodnej báze a neobsahuje formaldehyd, biocídy, ťažké kovy a halogény – v prípade požiaru sa tak neuvoľňujú žiadne toxické látky ako formaldehyd. A to najdôležitejšie: S B-s1, d0 dosahuje Pyrolan Expand najlepšiu triedu požiarnej ochrany podľa EN 13501-1, ktorá je možná pre horľavé stavebné materiály, ako je drevo a materiály na báze dreva.

Inovatívne technológie

Povrchová úprava dosahuje tento vysoký protipožiarny faktor prostredníctvom inovatívnej kombinácie surovín obsiahnutých v základnom nátere Pyrolan Expand Base. Pri vysokých teplotách – okolo 300 stupňov – sa vytvára uhlíková pena, ktorá pokrýva drevo ako ochranná vrstva a chráni ho pred plameňmi. Rozvoj a šírenie požiaru sa tak výrazne spomalí. „V prípade požiaru je rozhodujúcim faktorom čas,“ vysvetľuje Stefan Frumlacher, ktorý bol v laboratóriu ADLER spoluzodpovedný za vývoj nového produktu. „Čím dlhšie je drevo chránené, tým väčšia je príležitosť na evakuáciu, záchranu a boj s ohňom. A pre statiku drevostavby je tiež zásadné, aby nosné konštrukcie mali čo najlepšiu ochranu proti požiaru.“

Efektívna aplikácia

Okrem vysokej funkčnosti sa Pyrolan Expand vyznačuje aj všestrannými možnosťami použitia. Povrchovú úpravu je možné nanášať striekaním, natieraním alebo valčekovaním. Pri striekaní stačia dva pracovné kroky. Najprv sa nanesie základná vrstva Pyrolan Expand Base a potom sa prevedie vrchná vrstva Pyrolan Expand Top. Vrchná vrstva zaisťuje trvalé zachovanie protipožiarnej funkcie a zároveň chráni drevo pred poškodením a znečistením. Vďaka tomu je tiež možné dodatočne natrieť už inštalované drevené prvky v interiéri, aby sa zvýšil celkový stupeň požiarnej ochrany. Pyrolan Expand navyše ponúka široké možnosti designu: „V lazúrovej verzii sme optimalizovali farebnosť povrchovej úpravy pre rad bežných druhov dreva, ako je smrek alebo jedľa, aby bol zachovaný prirodzený vzhľad dreva. Okrem toho môžeme Pyrolan Expand ponúkať v rôznych farebných odtieňoch aj ako krycí variant,“ vysvetľuje Stefan Frumlacher.

Účinná protipožiarna ochrana

Bernhard Schiffthaler, Key Account Manager spoločnosti ADLER pre drevostavby v Rakúsku, vidí v novom systéme povrchovej úpravy veľký potenciál: „V súčasnej dobe je účinná protipožiarna ochrana obvykle možná iba s technicky zložitými riešeniami. Alternatívou je často prekrytie drevených povrchov napríklad sadrokartónom, čím sa stráca prirodzený vzhľad dreva. Pyrolan Expand naproti tomu umožňuje racionálnu protipožiarnu ochranu pri zachovaní prirodzenosti drevených povrchov." Spoľahlivá protipožiarna ochrana, ušľachtilý vzhľad a efektívna aplikácia: Pyrolan Expand tak otvára rad nových možností pre moderné drevostavby.

ADLER – V našich žilách prúdi farba

S približne 720 zamestnancami je ADLER popredným rakúskym výrobcom farieb, lakov a prostriedkov na ochranu dreva. Spoločnosť založenú v roku 1934 Johannom Berghoferom, ktorá je dodnes rodinným podnikom, riadi v tretej generácii Andrea Berghoferová. Takmer 22 000 ton farby každoročne opúšťa továreň vo Schwazi a dostáva sa k zákazníkom vo viac ako 30 krajinách po celom svete. ADLER má distribučné spoločnosti v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Holandsku, Švajčiarsku, Českej republike a na Slovensku; jediným výrobným miestom je ADLER-Werk Lackfabrik vo Schwazi/Tirolsku (AT). ADLER je prvou spoločnosťou vo svojom odbore, ktorá je od roku 2018 100 % klimaticky neutrálna. Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

© adler-lacke.com