Okno do budúcnosti je otvorené: Tirolské dni okien v spoločnosti ADLER

Známi výrobcovia okien z celého nemecky hovoriaceho regiónu prijali pozvanie rakúskeho výrobcu farieb ADLER na májové tirolské dni okien vo Schwazi. Program dvojdňovej akcie zahŕňal špičkové prednášky na témy, ktoré aktuálne hýbu odborom, a dostatok priestoru na uvoľnenú výmenu názorov.
23. 5. 2023

„Udržateľný – šikovný – úspešný“: Motto Tirolských dní okien 2023 sa tiahlo celým programom ako červená niť. V tejto nepokojnej dobe je budúcnosť oknárskeho priemyslu viac ako inokedy vo hviezdach. Jedno je však isté: bude patriť tým, ktorí vezmú opraty pevne do svojich rúk a postavia sa nadchádzajúcim výzvam inovatívnym myslením a konaním, udržateľným prístupom a otvorení novým riešeniam. S klapkami na očiach sa na ceste do budúcnosti nikto ďalej nedostane – namiesto toho treba oči otvoriť a vytvárať partnerstvo. Alebo ako to vo svojej prednáške vyjadril Josef Knill, konateľ poradenskej firmy „FensterInForm“: „Spojiť sa je začiatok, zostať spolu je pokrok, spolupracovať je úspech.“

Nové perspektívy

Ťažiskom Tirolských dní okien bolo aj stretávanie, zdieľanie a partnerstvo. „Chceli sme našim návštevníkom nielen ponúknuť nové perspektívy, ale tiež ich priviesť do vzájomného kontaktu. Výrobcovia, ktorí sú vlastne konkurentmi na trhu, sa rozprávajú, vymieňajú si znalosti a názory alebo začínajú spoločné projekty – to je jednoducho skvelé,“ hovorí Richard Mölk, riaditeľ divízie ADLER pre oknársky priemysel, ktorý dvojdňovú akciu moderoval. A návštevníkom toho bolo ponúknutých naozaj veľa: Matthias Hannawald, odborník na organizačný a osobnostný rozvoj, načrtol megatrendy dnešnej doby a venoval sa najmä problematike náboru kvalifikovaných pracovníkov potrebných pre tak zložité odvetvie, ako je výroba okien. O tom, že predaj a obsluha zákazníkov môže byť aj zábavná, presvedčil „komediálny rečník“ Armin Nagel vo svojom nemenej odbornom a vtipnom vystúpení – a tým, ktorí potrebovali ďalšiu dávku motivácie, potom udelil lekciu vytrvalosti a dôslednosti trojnásobný víťaz RAAM Wolfgang Fasching. V tomto špičkovom programe samozrejme nemohli chýbať odborné znalosti tímu ADLER: riaditeľ výskumu a vývoja Dr. Albert Rössler poskytol zaujímavé podnety na premýšľanie o udržateľnosti a inováciách a manažér vývoja ADLER Dr. Simon Leimgruber predstavil novú technológiu CrystalClear Technology od spoločnosti ADLER, ktorá zaručuje jedinečnú transparentnosť v kombinácii s vysoko účinnou UV ochranou drevených okien a vchodových dverí.

Iný spôsob premýšľania

Spoločnosť ADLER sa týmito témami nielen trafila do čierneho, ale organizačný tím si od návštevníkov vyslúžil aj pochvalu za priateľské prijatie vo Schwazi, vrelú atmosféru a harmonický sprievodný program. A Richard Mölk tiež pozitívne bilancoval: „Našou požiadavkou je, aby nás zákazníci vnímali nielen ako dodávateľa, ale aj ako partnera – ako partnera, ktorý myslí mimo bežného rámca a zaoberá sa tými témami, ktoré sú pre priemysel dôležité. Na Tirolských dňoch okien sa nám podarilo toto tvrdenie naplno splniť.“

ADLER – V našich žilách prúdi farba

S približne 720 zamestnancami je ADLER popredným rakúskym výrobcom farieb, lakov a prostriedkov na ochranu dreva. Spoločnosť založenú v roku 1934 Johannom Berghoferom, ktorá je dodnes rodinným podnikom, riadi v tretej generácii Andrea Berghoferová. Takmer 22 000 ton farby každoročne opúšťa továreň vo Schwazi a dostáva sa k zákazníkom vo viac ako 30 krajinách po celom svete. ADLER má distribučné spoločnosti v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Holandsku, Švajčiarsku, Českej republike a na Slovensku; jediným výrobným miestom je ADLER-Werk Lackfabrik vo Schwazi/Tirolsku (AT). ADLER je prvou spoločnosťou vo svojom odbore, ktorá je od roku 2018 100 % klimaticky neutrálna. Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

© adler-lacke.com